Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

21/07/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

          2.1. Khu đất nông nghiệp, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 33.773m2 đất (thuộc khu vực 1.b, tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II), trong đó:

          + 8.984m2 đất (thuộc thửa đất số 536, 537; tờ bản đồ số 56).

          + 24.789m2 đất (thuộc thửa đất số 280, 282; 284, 285, 286; tờ bản đồ số 58).

(theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 09/02/2021).

          - Mục đích khai thác: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).

          - Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

          - Thời hạn cho thuê: 05 năm, trả tiền thuê đất hàng năm.

2.2. Khu đất nông nghiệp, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 16.011m2 đất (thuộc khu vực 1.b, tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II), trong đó:

          + 9.486m2 đất (thuộc thửa đất số 253; tờ bản đồ số 52).

          + 6.525m2 đất (thuộc thửa đất số 505; tờ bản đồ số 53).

(theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 09/02/2021)

          - Mục đích khai thác: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).

          - Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

          - Thời hạn cho thuê: 05 năm, trả tiền thuê đất hàng năm.

2.3. Khu đất nông nghiệp, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          - Diện tích khu đất: 11.394m2 đất (thuộc thửa đất số 81, 83, 125, 119, 136, 137, 166; tờ bản đồ số 55; thuộc khu vực 1.c, khu vực còn lại).

(theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 09/02/2021)

          - Mục đích khai thác: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).

          - Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

          - Thời hạn cho thuê: 05 năm, trả tiền thuê đất hàng năm.

          3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

3.1. Khu đất nông nghiệp, xã An Tức. Giá khởi điểm (tính tròn): 16.887.000đồng/năm (Mười sáu triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng trên một năm).

3.2. Khu đất nông nghiệp, xã Tân Tuyến. Giá khởi điểm (tính tròn): 8.006.000đồng/năm (Tám triệu không trăm lẻ sáu ngàn đồng trên một năm).

3.3. Khu đất nông nghiệp, xã Lương Phi. Giá khởi điểm: 5.697.000đồng/năm (Năm triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn đồng trên một năm).

          4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

          4.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá:

          - Có trụ sở đăng ký, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể, rõ ràng, ổn định bảo đảm cho cuộc đấu giá.

          - Có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho cuộc đấu giá. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đấu giá tài sản.

          - Có triển khai hình thức đấu giá trực tuyến.

4.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

Phương án đấu giá tài sản phải chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá; Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng trình tự thực hiện và đề xuất các công việc thực hiện (Phương án tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt tổ chức đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham giá đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi; xác định hình thức tổ chức cuộc đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao; Cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá; Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cuộc đấu giá; Đề xuất thêm các hình thức, địa điểm thông báo, niêm yết ngoài hình thức, địa điểm theo quy định pháp luật hoặc có cách thức khác tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá (thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin); Thực hiện các bước sau khi kết thúc cuộc đấu giá...).

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Chứng chỉ hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên…).

- Có hồ sơ chứng minh đã tổ chức đấu giá thành đối với các cuộc đấu giá tài sản tương tự với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời hạn 12 tháng đến trước ngày nộp hồ sơ mà có chênh lệch giữa giá trúng đấu giá cao hơn so với giá khởi điểm.

- Các hồ sơ khác có liên quan để chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín qua quá trình hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Số lượng đấu giá viên, kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên; Đội ngũ nhân viên nghiệp vụ; Việc thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên; Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản (Tổ chức đấu giá tài sản hoặc đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản không bị cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản).

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

 Nêu rõ mức thù lao dịch vụ đấu giá, Chi phí đấu giá tài sản; Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá.

4.5. Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố:

Quyết định công bố tên tổ chức đấu giá tài sản, danh sách đấu giá viên hoặc các văn bản tương đương.

4.6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

- Có chứng từ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).

- Việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

- Tổ chức cuộc đấu giá theo đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Cam kết không vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản; Không để xảy ra các vụ việc tiêu cực gây ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả đấu giá tài sản.

- Có phương án giải quyết các khiếu nại, t cáo trong quá trình thực hiện hợp đồng đấu giá; giải trình và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá, chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, vi phạm quy định về đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo được đăng trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn. Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Khi nộp, hồ sơ phải được niêm phong cẩn thận; Hồ sơ nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

          Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký./.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026