Đảng bộ xã Núi Tô nhìn lại một nhiệm kỳ

Các Xã – Thị trấn

Đảng bộ xã Núi Tô nhìn lại một nhiệm kỳ

25/06/2020

Núi Tô là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn, có đông đồng bào Khmer sinh sống, do vậy mà kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua.

Responsive image
Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Núi Tô đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống của người dân.
  Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Núi Tô không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, trong đó nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và đạt yêu cầu trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất, sản lượng. Phát triển Tiểu thủ công nghiệp, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành chương trình hành động kế hoạch thực hiện, nhằm cụ thể hóa nội dung các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Hàng năm, Đảng ủy xã đều ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực do đó  kinh tế của xã được chuyển dịch theo hướng tích cực, triển khai thực hiện nhiều mô hình đạt hiểu quả điển hình như: mô hình trồng mít siêu sớm khoảng 7,3 ha, mãng cầu Tây Ninh 1,8 ha, Cam xoàn 1 ha… từ các mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân địa phương. Trong nhiệm kỳ, đón 148.571 lượt  khách đến tham quan tại các điểm khu du lịch trên điạ bàn xã như: Hồ Soài So, Hồ Tà Pạ, Hồ Soài Chếk....
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận của nhân dân, sự hỗ trợ của các Doanh nghiệp trong XDNTM , cùng với sự quan tâm đầu tư của Tỉnh, Huyện đã bê tông, láng nhựa 28 con đường theo tiêu chuẩn nông thôn mới tổng trị giá gần 22.390.922.000 đồng. Tính đến cuối năm 2019 xã đạt được 12/19 tiêu chí , tăng 05 tiêu chí so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ  46.038.573.983đồng vượt chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 35.000.000 đồng /người/năm.
Toàn xã có 52 cơ sở tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động ổn định, chủ yếu là dịch vụ sửa chữa máy móc, nghề mộc, xay sát, hàn tiện, chế biến gạo ,01 Nhà máy sản xuất gạch, 03 nhà máy nước đá qua đó đã  giải quyết việc làm ổn định cho  148 lao động.
Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ hộ nghèo từ đầu nhiệm kỳ là 35,34% đến nay còn 20,99% , đã giảm gần 400 hộ nghèo, đạt tỷ lệ trên 14%. Vận động sửa chữa và cất mới 35 căn nhà tình nghĩa (trong đó có 05 căn từ nguồn vận động các Công ty trong và ngoài tỉnh, 30 căn theo Quyết định 22 của Chính phủ với tổng số tiền là 1.450.000.000 đồng.  Mở được 17 lớp đào tạo nghề cho 560 học viên và giải quyết việc làm cho 3.779 lượt người đi lao động trong, ngoài tỉnh; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ luôn được củng cố, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể hoạt động ngày càng có hiệu quả.
Năm 2020, Đảng bộ xã Núi Tô đang chuẩn bị để tiến tới tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt chủ trương của Huyện ủy, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.
Theo kế hoạch Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào ngày 17-18 tháng 06 năm 2020, toàn xã có 169 Đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, hiện dự thảo báo cáo chính trị của xã đã hoàn thành và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ, ban ngành và của huyện về công tác nhân sự. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thực hiện đảm bảo đúng quy trình, các bước theo kế hoạch của Huyện ủy Tri Tôn.
Đồng chí Trần Trường Hải- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Núi Tô cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt với nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển kinh tế xã hội bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu xã nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của bộ máy chính quyền xã; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.”
Những thành tựu đạt được qua một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Núi Tô vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả cao. Tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân xã Núi Tô sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, không ngừng xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Kim Hane

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)