Ba Chúc tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề năm 2019

Khối Đảng - Khối Vận

Ba Chúc tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề năm 2019

29/11/2019

Sáng ngày 28/11/2019, Đảng ủy thị trấn Ba Chúc tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề năm 2019 cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Ba Chúc.

Responsive image

          Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Mai Phương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai tuyên truyền nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát đại hội đảng các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự đại hội các cấp; hướng dẫn Quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn soạn thảo văn kiện đại hội; hướng dẫn công tác bảo vệ chính trị nội bộ …

          Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giúp cán bộ chủ chốt toàn thị trấn kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Hồng Như

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn