Tri Tôn hội thi tuyên truyền cải cách hành chính

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn hội thi tuyên truyền cải cách hành chính

03/04/2021

Ngày 2/4/2021 Phòng Nội vụ huyện kết hợp cùng LĐLĐ huyện Tri Tôn tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tri Tôn năm 2021. Có 15 đội đến từ công đoàn cơ sở 15 xã thị trấn tham gia.

Responsive image

Mỗi đội có từ 5 đến 7 thành viên, trải qua 4 phần thi gồm  thi viết “Sáng kiến hiến kế”,  tự giới thiệu về đơn vị và kết quả thực hiện cải cách hành chính ở địa phương. Phần thi hiểu ý đồng đội. Phần thi tiểu phẩm tái hiện lại những tình huống thực tế đã xảy ra ở đia phương liên quan đến giải quyết thủ thục hành chính bộ phận một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử, trả kết quả qua bưu điện. Mô hình ngày không viết, ngày không hẹn. Thái độ, tác phong của cán bộ công chức phụ trách bộ phận tiếp dân và giải quyết thủ tịch hành chính. Đánh giá sự hài lòng của người dân, qua đó đề ra giải pháp và nêu lên thông điệp

          Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của công đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của huyện. Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước; đồng thời, thông tin, tuyên truyền đến công đoàn viên, cán bộ, công chức, doanh nghiệp biết được lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Kết quả ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và giải thưởng bài viết “sáng kiến, hiến kế” hay nhất.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025