Tuyên truyền Luật biên giới, tình hình an ninh biên giới và một số nội dung trọng tâm năm 2020 trên địa bàn xã Lạc Quới

Các Xã – Thị trấn

Tuyên truyền Luật biên giới, tình hình an ninh biên giới và một số nội dung trọng tâm năm 2020 trên địa bàn xã Lạc Quới

10/10/2020

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An giang, UBMTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn phối hợp với UBMTTQVN xã Lạc Quới và Đồn Biên phòng Lạc Quới tổ chức buổi tuyên truyền Luật Biên giới, tình hình an ninh biên giới và một số nội dung trọng tâm năm 2020, cho gần 60 bà con nhân dân trên địa bàn biên giới xã Lạc Quới.

Responsive image

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được UBMTTVN tỉnh thông tin tuyên truyền về luật phòng chống ma túy,về luật biên giới giữa Việt Nam và Camphuchia, về môi trường, người việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; nhất là tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước cũng như tỉnh an giang. Cũng trong hội nghị tuyên truyền bà con nhân dân còn nghe Đồn Biên phòng Lạc Quới thông tin về tình hình biên giới giữa Việt Nam và nước bạn Camphuchia, đặc biệt là tình hình các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn toàn xã. Một số vụ việc khác diễn ra trên biên giới và luật đánh bắt thủy sản của Camphuchia.

Qua tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của bà con nhân dân vùng biên tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, và gia đình, đấu tranh chống các hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trần văn Nhiều

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025