Đoàn công tác Huyện ủy Tri Tôn đến kiểm tra tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Khối Đảng - Khối Vận

Đoàn công tác Huyện ủy Tri Tôn đến kiểm tra tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

19/03/2020

Ngày 19/3/2020, Đoàn công tác Huyện ủy Tri Tôn đến kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các Quyết định thành lập và Quyết định thay đổi, bổ sung 3 Tiểu ban Đại hội Đảng bộ như: Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Đến thời điểm hiện nay, Tiểu ban xây dựng Văn kiện cơ bản đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ 2020 – 2025 đảm bảo đúng số lượng, tiêu chuẩn.

          Xã Vĩnh Phước hiện có 8/8 chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, với 84 đảng viên. Về  công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ xã dự kiến đề cử 15 đảng viên ứng cử để chọn 13 đồng chí vào cấp ủy. Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được Đảng ủy xã hoàn tất và thực hiện theo đúng quy trình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục hoàn chỉnh Văn kiện, cơ cấu nhân sự và xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, cần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đại hội diễn ra thành công đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

          Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã yêu cầu Đảng ủy xã Vĩnh Phước cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội sắp tới, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cơ bản các văn kiện để hoàn thành công tác chuẩn bị một cách chu đáo đảm bảo đúng quy định, nhất là về công tác đại biểu, nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đúng thời gian, kế hoạch đã dự kiến và thành công tốt đẹp.

Hồng Vân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025