Tri Tôn: Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp Điện nước lần thứ III

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn: Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp Điện nước lần thứ III

18/06/2020

Trong 2 ngày 16 và 17/6/2020 đảng bộ Xí nghiệp Điện nước huyện Tri Tôn tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Responsive image

          Nhiệm kỳ 2015 – 2020 đảng bộ xí nghiệp điện nước huyện Tri Tôn hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong này sản lượng điện thương phẩm trên 248 triệu kwh, đạt 127,5% nghị quyết. sản lượng nước tiêu thụ 14,9 triệu m3, đạt 130% nghị quyết. giảm tỷ lệ tổn thất điện còn 6,2%, tỷ lệ tổ thất nước 27%. Trong 5 năm qua xí nghiệp thực hiện 17 công trình điện với tổng chiền dài 5,5km, vận động xã hội hóa đầu tư 59 danh mục tổng chiều dài 17km, kinh phí 3 tỷ đồng. Nâng tổng số hộ sử dụng điện toàn huyện đạt gần 98,5%, tỷ lệ hộ sử dụng nước đạt 97,11%. Không để xảy ra tai nạn điện trong nhân dân. Ngoài ra đảng ủy cũng lãnh đạo tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

          Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảng bộ xí nghiệp điện nước Tri Tôn tập trung thực hiện tốt công tác quản lý khánh hàng, vận hành cung cấp điện nước an toàn và liên tục. tăng khách hàng, tăng sản lượng tiêu thụ, hạn chế hao hụt, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí. Khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư và triển khai đầu tư mới, đảm bảo 95% hộ sử dụng điện, 99% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Tổng sản lượng tiêu thụ trên 286 triệu kwh, nước trên 18 triệu m3. Phát triển đảng viên mới 5 đồng chí, giữ vững danh hiệu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đại hội cũng bầu ban chấp hành khóa mới gồm 6 đồng chí, đồng chí Cao Quốc Long tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Châu Phong

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)