Công đoàn triển khai việc tuyên truyền phòng chống nCoV cho người lao động

Khối Đảng - Khối Vận

Công đoàn triển khai việc tuyên truyền phòng chống nCoV cho người lao động

09/02/2020

Liên đoàn lao động huyện Tri Tôn vừa có công văn chỉ đạo các công đoàn cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, công đoàn xã thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nCoV.

Theo đó yêu cầu chủ tịch công đoàn cơ sở phải  nắm chắc và thực hiện nghiêm các nội dung văn bản chỉ đạo của  thủ tướng chính phủ, ban thường vụ tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut corona gây ra.  Chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động và nah6n dân. Yêu cầu công đoàn trung tâm y tế, công đoàn các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phối hợp các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, cung cấp hto6ng tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho người lao động, người sử dụng lao động về tình hình và các biện pháp phòng chống, đặc biệt là việc sử dụng khẩu trang đúng cách. Quan tâm chăm lo bảo vệ sức khỏe người lao động. Mỗi cán bộ công đoàn phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh nhằm giúp người dân nâng cao ý thức tự phòng, chống dịch bệnh.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn