Họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn đơn vị số 04 Lương An Trà – Vĩnh Phước

Các Xã – Thị trấn

Họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn đơn vị số 04 Lương An Trà – Vĩnh Phước

13/11/2020

Ngày 12/11/2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn đơn vị số 04 gồm xã Lương An Trà và xã Vĩnh Phước, họp tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Lương An Trà để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 16 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào tháng 12 sắp tới.

Responsive image

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe tổ đại biểu HĐND huyện thông qua 16 nội dung, gồm 16 báo cáo liên quan đến buổi họp tổ, trong đó các đại biểu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xung quanh việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các vấn đề khác có liên quan đến 2 xã Lương An Trà – Vĩnh  Phước như: làm mới, mở rộng đường tỉnh lộ 958 để thuận lợi giao thông, sớm nạo vét các tuyến kênh thuộc thẩm quyền huyện, di dời các hộ tại khu công nghiệp xã, bán nền tại tuyến dân cư, có chính sách hỗ trợ cho lực lượng bán chuyên trách như công an, quân sự, các biện pháp xử lý tình hình tín dụng đen, xử lý các hộ mua bán lấn chiếm tại cầu Lò Gạch, tổ chức các giải đấu thể dục thể thao cho nông dân. Xã Vĩnh Phước cũng đóng góp các ý kiến liên quan đến các vấn đề về nâng cấp, sửa chữa tuyến Ông Tà, đường ĐH80 và nâng tảo trọng cầu T6, xây dựng cầu bắt qua kênh T5 đường Vĩnh Thành 3 để đảm bảo cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa được thuận lợi

           Về những đề xuất, kiến nghị của xã, Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị số 4 ghi nhận và sẽ trình các ý kiến tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện vào tháng 12 sắp tới.

Sang Sang

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025