Tri Tôn trao huy hiệu đảng cho 8 đổng chí

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn trao huy hiệu đảng cho 8 đổng chí

08/11/2019

Nhân kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 Nga thành công, ngày 7/11/2019 Ban Thường vụ huyện uỷ Tri Tôn tổ chức lễ trao Huy hiệu cho các đồng chí cao niên tuổi đảng, để ghi nhận những thành tích cống hiến của các đồng chí cao niên tuổi đảng trong quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Responsive image

Đợt này toàn huyện có 8 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng. Trong này có 01 đồng chí nhận 50 năm tuổi đảng đang sinh hoạt tại đảng bộ xã Châu Lăng, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng sinh hoạt tại đảng bộ thị trấn Tri Tôn, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 01 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đang sinh hoạt ở đảng bộ thị trấn Tri Tôn, Xã Lương Phi, Núi Tô.

Đồng chí Cao Quang Liêm, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi đảng. Qua đó cũng mong muốn các đồng chí tiếp tục gương mẫu, đóng góp, hiến kế cho địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ con cháu noi theo. Thể hiện trách nhiệm, trung thành, trung kiên với Đảng, giữ vững quan điểm lập trường, tuyên truyền vận động người thân và cộng đồng tích cực tham gia các phogn trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng huyện Tri Tôn phát triển và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn