Đảng ủy xã Châu Lăng tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng giai đoạn 1945 – 2020, lần I

Các Xã – Thị trấn

Đảng ủy xã Châu Lăng tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng giai đoạn 1945 – 2020, lần I

10/01/2021

Sáng ngày 8 tháng 1, Đảng ủy xã Châu Lăng tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng giai đoạn 1945 – 2020, lần I. Đến tham dự có các lão thành cách mạng, đồng chí Trần Văn Hợp – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Chi hội trưởng hội sử học huyện Tri Tôn, ông Phạm Văn Lèo - UVTV, Chủ tịch MTTQ huyện; nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, lãnh đạo xã, cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã Châu Lăng.

Responsive image

Nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng” giai đoạn 1945-2020, gồm 3 chương, với những nội dung như; Chương I; giới thiệu lịch sử hình thành và truyền thống yêu nước, Chương II; Công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954, Kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược, giai đoạn 1954-1975. Chương III; Thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, tiến hành công cuộc đổi mới giai đoạn 1975-2020. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là các mốc thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện; đồng thời, bổ sung những nội dung quan trọng chưa được thể hiện trong bản thảo của tập sách, việc xác định nhân sự tham gia cấp ủy trong các kỳ đại hội của Đảng bộ, chỉnh sửa số liệu về các Chùa Khmer trên địa bàn xã, bổ sung sự kiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã Châu Lăng, bổ sung những địa danh cũ trước đây thuộc địa phận xã Châu Lăng. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội thảo khoa học, cũng đã đóng góp về câu từ cần ngắn gọn, chính xác, cách diễn giải tư liệu cần xúc tích trong bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng”.

Đồng chí Trần Văn Hợp đánh giá cao và trân trọng sự nỗ lực của BCH Đảng bộ xã Châu Lăng và Ban Biên tập. Đồng thời yêu cầu, cần lấy số liệu dân số địa bàn xã Châu Lăng chuẩn theo dữ liệu CS dân số Quốc gia. Tên các chùa Khmer cần ghi lại theo đúng phiên âm tiếng Khmer, đồng thời cần tóm tắt, khái quát ngắn gọn giai đoạn 2000-2020, bổ sung thêm các văn hóa người Khmer như Thala, trường Dân tộc nội trú THCS Tri Tôn, bên cạnh đó, là bổ sung văn hóa dân tộc người Hoa, và các hồ sơ minh chứng, Ban Biên tập cần phải lưu trữ.

Nội dung bản thảo sách “Lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng” giai đoạn 1945-2020, đã khái quát lại lịch sử hình thành, truyền thống văn hóa, tái hiện quá trình đấu tranh cách mạng kiên cường của Chi, Đảng bộ, và nhân dân Châu Lăng, cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương. Bên cạnh đó, bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Châu Lăng” còn giới thiệu những bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer như; điệu múa Lâm Thôn, hát kịch Là Khon ba sắc… làm tư liệu, và đáp ứng yêu cầu giáo dục truyền thống yêu nước, cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và thế hệ trẻ.

Minh Ngọc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025