Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân và Hè thu năm 2020

Nông - Lâm nghiệp

Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân và Hè thu năm 2020

28/05/2020

Ngày 27/5, UBND huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2019 -2020 và vụ Hè thu năm 2020.

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, nông dân huyện Tri tôn xuống giống trên 42.519ha, so với kế hoạch tăng 223ha. Trorng đó xuống giống lúa trên 41.198ha, sản lượng lúa vụ đông xuân đạt trên 295.220 tấn, tăng trên 20.816 tấn. Vụ hè thu nông dân xuống giống trên 42.906ha, trong đó xuống giống lúa trên 42656ha, tổng sản lượng ước đạt trên 18.347 tấn. cơ cấu giống lúa trong cả hai vụ chủ yếu là IR 50404, các giống OM, đài thơm 8, Jasmine, lúa nhật, Agpps, lộc trời và nếp. Riêng hoa màu trong hai vụ đông xuân và hè thu, nông dân đã xuống giống trên 2.569ha, giảm so với cùng kỳ, chủ yếu là các loại cây ngán ngày, sản lượng ước đạt trên 23.152 tấn, nguyên nhân giảm là do giá lúa tăng cao nông dân có xu hướng tang diện tích trồng lúa, ngoài ra do tình hình thời tiết khô hạn, hiện nay mùa mưa đến trễ, nên nông dân chưa xuông giống hoa màu.

Công tác phòng chống thiên tai và tim kiếm cứu nạn luôn được quan tâm, phòng nông nghiệp tham mưu cho UBND huyện về việc phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Qua rà soát toàn huyện các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn là 8.453ha thuộc các khu vực giáp với tỉnh Kiên giang và 3.289ha có khả năng bị hạn hán chủ yếu là các khu vực ven triền núi.

Nhìn chung, vụ Đông xuân và Hè thu ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện tốt các khâu sản xuất đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, bố trí và đưa vào sản xuất các giống lúa mới có năng suất, sản lượng, chất lượng cao, năng suất và giá cả trong cả hai vụ tương đối cao, nông dân phấn khởi đầu tư sản xuất vụ tiếp theo.

Gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững vụ thu đông năm 2020. Đối với cây lúa, tích cực chỉ đạo thời vụ, cơ cấu giống theo khuyến cáo, sử dụng hạt giống có chất lượng; Tập trung chỉ đạo vệ sinh đồng ruộng, đắp bờ giữ nước để hoai mục chất hữu cơ, diệt sạch cỏ dại, các mầm mống sâu bệnh; bố trí gieo sạ tập trung, gắn với những giống có cùng thời gian sinh trưởng cho từng cánh đồng, huy động nhân dân nạo vét, tu sửa kênh mương đảm bảo nước tưới thông suốt trong vụ; tổ chức ra quân diệt chuột, ốc bưu vàng ngay từ đầu vụ, sử dụng nước tiết kiệm và đề phòng hạn cuối vụ….. vụ thu đông năm 2020 huyện Tri Tôn có kế hoạch xuống giống trên 22.673ha.

Cẩm Vân

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)