Nông dân xã Ô Lâm tập trung xuống vụ Hè Thu năm 2020

Nông - Lâm nghiệp

Nông dân xã Ô Lâm tập trung xuống vụ Hè Thu năm 2020

13/05/2020

Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông xuân năm 2020, bà con nông dân xã Ô Lâm đang khẩn trương xuống giống vụ lúa hè thu. Để giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng hạt lúa, Ngành Nông nghiệp địa phương đã chủ động nhiều giải pháp ngay từ đầu vụ, để bà con sản xuất hiệu quả.

Responsive image

Theo kế hoạch vụ lúa Hè Thu năm nay, xã Ô Lâm xuống giống với diện tích 2.200,4 ha. Trong vụ mùa này, bà con nông dân trồng chủ yếu các loại giống lúa như: OM 5451, OM 4218, OM4900 và OM 9582, OM 6976, Đài thơm 8….. Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giống lúa có gạo phẩm cấp thấp như IR50404, trồng giới hạn trong tỷ lệ không quá 15 – 20%.  Để công tác sản xuất lúa trong vụ Hè hu đạt được năng suất và sản lượng đề ra, trước thời điểm chuẩn bị xuống giống, ngành nông nghiệp địa phương và Hội nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động  bà con nông dân chọn những giống lúa chất lượng cao để giao sạ. Vận động bà con nông dân xuống giống đúng lịch thời vụ. Đồng thời vận động bà con nông dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như chương trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, nhằm giảm bớt chi phí, góp phần tăng thêm lợi nhuận trong sản xuất.

Ông Tiêu Đình Hiếu Nhân Hậu - Chủ tịch Hội nông dân xã Ô Lâm cho biết: “Để chuẩn bị cho vụ Hè thu đạt năng suất và sản lượng cao, Hội nông dân xã Ô Lâm đẩy mạnh việc tuyên truyền rộng rãi đối với bà con nông dân trong toàn xã về làm đất vệ sinh đồng ruộng, cài ải. Đồng thời  tuyên truyền sâu rộng đối với bà con trồng ba loại giống lúa chủ lực đó là OM 5451, OM 4218, OM4900, OM 6976, Đài Thơm 8. Hội nông dân còn triển khai lớp tập huấn 1 phải 5 giảm , 3 giảm 3 tăng cho bà con nông dân. Ngoài ra, hội còn kết hợp với Hội nông dân huyện và Công ty Delto hội thảo nông dược, tình hình sâu bệnh trên lúa. Mặt khác, tăng cường hỗ trợ, khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, quản lý rầy nâu nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Bên cạnh đó, UBND xã Ô Lâm cũng phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức khảo sát, theo dõi tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, tổng hợp khu vực có khả năng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn gồm 6 khu vực với diện tích 677 ha. Khuyến cáo cho bà con nông dân không xuống giống lúa ruộng trên do hạn hán kéo dài, chỉ nên xuống giống màu, rau các loại để hạn chế dịch bệnh phát sinh.

Tranh thủ  những cơn mưa đầu mùa, nhiều nông dân xã Ô Lâm đã tiến hành làm đất và bắt đầu canh tác vụ lúa mới. Tính đến ngày 29/4/2020, địa phương đã xuống giống được 1.400 ha. Nhờ chủ động các biện pháp gieo sạ ngay từ đầu vụ, đến thời điểm này cây lúa vẫn phát triển tốt, đang trong  giai đoạn, làm đòng, đẻ nhánh.

 Để công tác sản xuất lúa trong vụ hè thu đạt được năng suất và sản lượng cao, trước thời điểm chuẩn bị xuống giống, ngành nông nghiệp địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động  nông dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xuống giống đúng lịch thời vụ, chọn những giống lúa chất lượng cao.

Tuy nhiên với tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, vụ lúa Hè thu năm nay bà con cần tăng cường công tác thăm đồng để phát hiện sớm các dịch bệnh, nhằm chủ động đối phó, hạn chế dịch bệnh lan rộng. Bên cạnh đó, bà con nông dân cần chú ý ngoài các biện pháp sau khi sạ, việc làm đất kỹ, chan bằng mặt ruộng; việc bón lót hợp lý còn quyết định rất lớn đến mức độ sinh trưởng và phát triển của lúa, giúp tăng năng suất, lợi nhuận cho nhà nông.

Với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu vụ, tin chắc rằng công tác sản xuất vụ Hè thu năm 2020, của bà con nông dân xã Ô Lâm sẽ đạt được nhiều kết quả thắng lợi. Vụ Hè thu năm nay, bà con nông dân kỳ vọng một mùa bội thu,  góp phần tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho bà con nông dân trong toàn xã.

Sóc Phuông

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn