Đảng bộ xã Tân tuyến: Nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ mới

Các Xã – Thị trấn

Đảng bộ xã Tân tuyến: Nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ mới

27/06/2020

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Tuyến đã nỗ lực vượt khó để gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng đất đang trên đà đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ xã. nhiệm kỳ 2015-2020 xã Tân Tuyến đã có 14/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra

Responsive image

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của huyên ủy, HĐND, UBND huyện Tri Tôn; cùng với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. có thể khẳng định những kết quả đạt được sau một nhiệm kỳ nhìn lại của xã Tân Tuyến là rất đáng trân trọng.

Trên cơ sở xác định thế mạnh của xã là sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỷ thuật và công nghệ trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực (lúa chất lượng cao, cây màu, cây ăn trái…); tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với liên kết các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã; tập trung khai thác tiềm năng về dịch vụ nông nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Tình hình kinh tế của xã luôn giữ mức tăng trưởng ổn định. Cơ cấu ngành có sự chuyển dịch tăng dần theo hướng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Chăn nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp với diện tích 14 ha; cùng với việc  chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển; Công tác chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm, toàn xã có tổng diện tích là 938 ha rừng, thường xuyên vận động nhân dân trồng cây phân tán bảo vệ tuyến đê bao và môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, xã Tân Tuyến cũng đã thành lập 02 hợp tác xã nông nghiệp (Hợp tác xã nông nghiệp VinaCam-Tri Tôn và hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến) liên kết tiêu thụ lúa trong nhân dân. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn xã, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu. Dự kiến cuối năm 2020 nay, xã về đích nông thôn mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020, có thể khẳng định, bộ mặt nông thôn xã Tân Tuyến hôm nay đã đổi thay. Đảng bộ và Nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế của xã có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, các mục tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Đến năm 2019, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 46 triệu đồng/ người/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm 14,52 % năm 2015 xuống còn 2,8% năm 2019, hiện nay hộ nghèo còn 44 hộ, hộ cận nghèo 211 hộ. Đạt được kết quả này, bên cạnh việc quan tâm đến phát triển sản xuất nông nghiệp, với cơ cấu giống lúa được chuyển đổi tích cực, chăn nuôi phát triển mạnh theo qui mô tập trung, Đảng ủy xã Tân Tuyến đã có Nghị quyết tập trung lãnh đạo phát triển các ngành nghề công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và các giải pháp duy trì phát triển các nghề hiện có, giải quyết nhiều việc làm, tạo ra sản lượng hàng hóa, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã Tân Tuyến đã chú trọng thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn hang năm từ 276 lao động, đạt 110,4%. Cùng với đó, Các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống nhân dân. sữa chữa, nâng cấp chợ trung tâm và xây dựng mới chợ nông sản theo hình thức xã hội hóa với tổng kinh phí 4tỷ,138 triệu đồng.

Thực hiện tốt cồng tác khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. (Hiện trên địa bàn xã có có 20 cơ sở tiểu thủ công nghiệp với qui mô vừa và nhỏ, giải quyết việc làm cho 105 lao động tại địa phương. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của xã Tân Tuyến đã có sự chuyển đổi tích cực, với tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ luôn phát triển, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề đạt 98%. đời sống vật chất của Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Tân Tuyến đi vào nền nếp. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường trục xã, đường liên ấp được bê tông hóa. Đã nâng cấp sửa chữa tỉnh lộ 943, cấp phối đá đường giao thông nông thôn, công trình đê bao, hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất và các công trình phúc lợi xã hội, điện, nước, sửa chữa trụ sở UBND, Công an xã, xây dựng mới văn phòng các ấp. Ngoài ra còn vận động nhân dân đóng góp cất mới 3 cầu bê tông, 11 cầu treo, lắp đặt đèn đường, rải đá bụi lộ nông thôn tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng.

Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên ở tất cả các cấp học, ngành học, cơ sở vật chất trường lớp được tăng cường, Tỷ lệ huy động học sinh các cấp mổi năm đạt 98 % tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Mẩu giáo 5 tuổi đạt 99%;, Tiểu học đạt từ 90 đến 92%; Trung học cơ sở đạt 75,77%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt trên 110%; hộ sử dụng điện đạt 103%,. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm. Cơ sở vật chất kỹ thuật y tế được đầu tư bảo đảm tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa thông tin đã bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. các hoạt động tuyên truyền phục vụ các ngày lễ kỷ niệm lịch sử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ đàn ca tài tử, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hàng năm, công tác thu ngân sách của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch của UBND huyện và HĐND xã đề ra, đạt 104,38%. Phong trào thể dục thể thao phát triển khá mạnh, ý thức rèn luyện sức khoẻ có nâng lên; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quan tâm thực hiện. Đến nay đã công nhận 1.101/1575 hộ gia đình văn hoá đạt 60,9%, 5/5 ấp đạt chuẩn văn hóa. Các chính sách xã hội được quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua đã Cất mới sửa chữa 26 căn nhà cho người có công trị giá 400 triệu đồng; cất mới và sửa chữa 46 căn nhà cho hộ nghèo theo quyết định 33/QĐ-TTg trị giá 1tỷ 685 triệu đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100 % . Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động của chính quyền xã ngày càng đi vào nền nếp và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết HĐND xã. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được đổi mới, thiết thực và hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ Mặt trận và các đoàn thể lựa chọn, đăng ký và thực hiện 50 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Vận động gây quỹ cây mùa xuân được 1tỷ 255 triệu đồng; cất 31 căn nhà đại đoàn kết, 67 căn nhà tình thương, 06 căn nhà mái ấm ATV tổng trị giá 1,9 tỷ đồng; vận động mua 01 xe chuyển bệnh trị giá 500 triệu đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên thực hiện cam kết các biểu biện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với chỉ thị số 05-CT/TUW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về “đẩy nạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ và nhân dân; Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo. Đảng ủy xã Tân Tuyến thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đồng thời, quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng. Kết quả, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 26 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 107 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Tân Tuyền liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; hàng năm, có 90% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 85% số đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kết quả này là cơ sở minh chứng cụ thể của một xã đang hướng tới xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

 Những thành tựu đạt được nhiệm kỳ 2015 -2020 có nhiều đổi mới với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Tân Tuyến vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả cao, với mục tiêu tổng quát được đạt ra là:

Nâng cao nâng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh khai thác lợi của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch tạo nền tảng để phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của xã cao hơn mức bình quân chung của huyện. Tin tưởng rằng, với thế và lực mới, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tuyến sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, không ngừng xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Cẩm Vân

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)