Kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Châu Lăng

Khối Đảng - Khối Vận

Kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Châu Lăng

18/10/2019

Ngày 17 tháng 10, đoàn công tác huyện ủy Tri Tôn, do đồng chí Phạm Văn Lèo- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Tri Tôn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Châu Lăng, về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Responsive image

Ngay từ đầu năm, ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn duy trì và tổ chức triển khai Pháp lệnh 34 của UB thường vụ Quốc hội, và Nghị định 71 của Chính phủ, hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các chi bộ và 255 cán bộ đảng viên. Ban vận động ở các ấp tổ chức 77 cuộc họp dân, có trên 3500 lượt người đến tham dự, qua đó lồng ghép vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, kết quả xã Châu Lăng đạt được 12/19 tiêu chí, tỉ lệ 63,1%, và 39/49 chỉ tiêu, đạt tỉ lệ trên 79%, so với giai đoạn 2011-2015, tăng 5 tiêu chí, 19 chỉ  tiêu.  Trong 9 tháng đầu năm 2019, phối hợp với các chùa vận động các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn xây dựng hệ thống thoát nước, kết hợp mở rộng đường lộ, với tổng số tiền trên 213 triệu đồng. Cất 16 căn nhà “ Đại đoàn kết”, “Nhà tình thương” với tổng số tiền 412 triệu đồng. Tổ chức hòa giải thành công 33/41 vụ mâu thuẫn tranh chấp, bên cạnh đó, là tiếp nhận trên 6000 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh… với số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Đồng chí Phạm Văn Lèo đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Châu Lăng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời yêu cầu, xã Châu Lăng cần đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế về vấn đề một bộ phận trong nhân dân chưa quan tâm đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là thực hiện ASXH, cho vay vốn xóa đói giảm nghèo, nặng về quyền lợi cá nhân. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân kết hợp Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Minh Ngọc

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn