Xã lương An Trà trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Các Xã – Thị trấn

Xã lương An Trà trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

24/06/2020

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một mặt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một mặt góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, đi đôi với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - quân sự địa phương luôn được xã Lương An Trà chú trọng, trong đó nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Những năm qua, cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế -  xã hội, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lương An Trà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Xã luôn xác định, đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị; của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đã được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm của Đảng uỷ, kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự của Uỷ ban nhân dân xã. Trong quá trình thực hiện, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó tập trung vào Luật Nghĩa vụ quân sự, về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được các ban, ngành chức năng, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức sâu rộng trong toàn phường với nhiều hình thức, biện pháp. Qua đó, giáo dục truyền thống quân đội, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên, khích lệ tinh thần công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xã đã tăng cường sự sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã. Ban chỉ huy quân sự xã Lương An Trà đã triển khai thực hiện tốt trong tuyển quân, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, thực hiện “giao quân không đổi bù”, thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, coi trọng và thực hiện tốt các bước xét duyệt chính trị chính sách, sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở, đặc biệt là khâu khám và kết luận sức khỏe phải chính xác. Công tác đăng ký, quản lý, nắm chất lượng chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn được địa phương thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Quy trình sơ tuyển và khám tuyển công dân nhập ngũ được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự, bảo đảm đủ số lượng quy định, chất lượng cao, giao nhận quân đúng thời gian và an toàn. Các chế độ, chính sách hỗ trợ, bảo đảm đối với công dân nhập ngũ và quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đều được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, chăm lo.

Vì thế, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã triển khai nhiệm vụ, giao cho các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới toàn thể công dân trong độ tuổi về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giao cho các ấp tổ chức rà soát sơ tuyển, vận động đoàn viên thanh niên trong độ tuổi tích cực đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nên công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 đã có nhiều thuận lợi. Tổ chức 8 cuộc bình nghị với 240 lượt người tham dự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã khám tuyển cho 34 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, kết quả có 21 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Xã đã phát lệnh gọi nhập ngũ là 7 công dân, thực giao 6/7 tân binh đạt 85,7% so với chỉ tiêu. Lễ giao nhận quân được tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, chặt chẽ, tiết kiệm và bảo đảm thời gian. Mặt khác, từ đầu năm đến nay, Hôi đồng nghĩa vụ quân sự xã cũng tiến hành xét duyệt 210 thanh niên, trong đó đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe là 75 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, tạm hoãn theo điều 41 là 15 người, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình là 121 người.

Đồng chí Phạm Văn Dư – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã chia sẻ:

 “Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xã Lương An Trà thường xuyên chú trọng làm tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có quân nhân tại ngũ gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn đột xuất….Ban chỉ huy quân sự xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, gặp mặt các quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trở về địa phương. Do tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống cho các quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương đã tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đây chính là động lực quan trọng để tiếp tục cổ vũ, động viên công dân yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc trong năm 2021 và những năm tiếp theo.”

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, xã Lương An Trà tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Sang Sang

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)