Lương Phi đã cấp phát 3.390kg gạo dự trữ quốc gia, Cục dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19

Các Xã – Thị trấn

Lương Phi đã cấp phát 3.390kg gạo dự trữ quốc gia, Cục dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19

10/09/2021

Ngày 10/9, Lương Phi đã cấp xong 3.390kg gạo dự trữ quốc gia, Cục dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã, gồm 71 hộ nghèo, tương đương 226 khẩu, mỗi khẩu được nhận 15kg gạo, với tổng số gạo cấp phát đến người dân là 3.390kg.

Responsive image

Việc cấp phát đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, số lượng theo quy định, đưa tới tận tay người dân, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có được nguồn lương thực trong những thời điểm khó khăn, thiếu thốn này đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước, đã “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thời gian giãn cách xã hội.

Việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia kịp thời trong thời gian này, góp phần giúp người dân vượt qua được khó khăn trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, cùng nhau chung sức, đồng lòng, đoàn kết, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ với đường lối chính sách chống dịch đúng đắn sẽ từng bước đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hồng Đăng

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026