Tạo nguồn cán bộ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Khối Đảng - Khối Vận

Tạo nguồn cán bộ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

06/02/2020

Những năm qua cùng với sự phát triển của huyện nhà, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Tri Tôn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo của huyện.

Responsive image

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững được cụ thể hóa thông qua việc duy trì các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo”. Cùng với đó, các mô hình như “Nuôi heo đất”, “”Góp vốn quay vòng”, “Tín dụng tiết kiệm”… được triển khai sâu rộng, qua đó đã hỗ trợ cho hơn 300 lượt phụ nữ ổn định cuộc sống với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Bằng biện pháp kết hợp giữa hỗ trợ vốn với hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng mô hình phát triển kinh tế… các cấp Hội đã giúp trên 28.200 lượt hộ phụ nữ nghèo, trong đó 12.126 hộ đã thoát nghèo, đạt tỷ lệ 42,9%. Các cấp Hội cũng đã vận động xây dựng, sửa chữa 20 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, đặc biệt nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hội LHPN đã chủ động tham mưu với cấp ủytrong thưc hiện công tác quy hoạch cán bộ, trong đó quan tâm công tác cán bộ nữ trẻ, có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, chính trị, giới thiệu cho dảng xem xét, uy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ vào nhiệm kỳ đại hội, hôi LHPN huyện chủ động làm việc với đảng 15 xã thị trấn về tình hình công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy, qua đó hội LHPN huyện có cơ sở đề xuất ban thường trực huyện ủy những giả pháp nhằm thực hiện tốt công tác cán bộ nữ. hội LHPN huyện cón tổ chức tọa đàm về “ vai trò  của cán bộ nữ trong tình hình mới” giữa lãnh đạo đảng, chính quyền với cán bộ nữ chủ chốt cấp huyện và cơ sở, nhằm có những giải pháp tốt hơn trong công tác bồi dưỡng, bố trí quy hoạch cán bộ nữ. kết quả đã có 8 cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện, đạt 19,51%, 81 cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng ủy xã, đạt 27%. 128 cán bộ nữ là đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 2021, trong đó cấp huyện là 11 dồng chí, cấp xã  117 chị. So với nhiệm kỳ trước tăng 6,99% đối với cấp huyện, 6,53% so với cấp xã. Để công tác cán bộ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp Hội cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đời sống môt bộ phận phụ nữ, còn nhiều khó khăn, việc làm không ổn định, thu nhập thấp; cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục đào tạo và hệ thống an sinh xã hội vẫn còn hạn chế so với mặt bằng chung.

          Phát huy kết quả đạt được tiếp tục giúp chị em phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng nhiều hơn. Bà Lê Kim Huyền chủ tịch hội LHPN huyện Tri Tôn cho biết: Hội LHPN huyện thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp về công tác cán bộ, nhất là công tác cán bộ nữ và chính sách nguồn nhân lực nữ, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo, cán bộ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền … Đồng thời, hoạt động của Hội phải phù hợp với từng đối tượng, coi trọng tính hiệu quả, và không phô trương, hình thức. Theo đó, các cấp Hội tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới, góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, ngành. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, các cấp chính quyền và toàn xã hội. năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh được quy hoạch. Để công tác bình đẳng giới đúng thực chất, đòi hỏi cần có sự chung vai góp sức của các cấp ủy đảng. Chính vì vậy hội LHPN huyện rất cân sự quan tâm  vào cuộc của các ngành có lien quan, đặcc biệt là nhận thức đúng quan điểm về công tác bình đẳng giới, không chỉ tập trung tuyên truyền trong giới nữ mà cần lan tỏa rộng rãi trorng nam giới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp phụ nữ trong huyện Tri Tôn sẽ đoàn kết, phát huy tốt nhất phẩm chất và năng lực của mình, góp sức  cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra và góp một phần công sức, trí tuệ, đưa huyện Tri Tôn phát triển đi lên; cùng với đó, “phụ nữ sẽ mãi là thanh âm trong trẻo để bắt đầu một ngày mới và là ngọn lửa yêu thương cho mỗi tổ ấm gia đình”./.

Cẩm Vân

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn