Mặt trận xã Lương An Trà trong công tác tham gia xây dựng chính quyền

Các Xã – Thị trấn

Mặt trận xã Lương An Trà trong công tác tham gia xây dựng chính quyền

14/01/2020

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Lương An Trà đã phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Trong thời gian qua, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã. Ủy ban mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động và thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đặc biệt là những vấn đề bức xúc, quan tâm như các chính sách hỗ trợ kinh tế, chính sách đất đai, môi trường... kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng để giải quyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể, phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp với 292 lượt cử tri tham dự. Qua đó, có 28 cử tri phát biểu, các ý kiến cử tri chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội như: chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, các chủ trương về xây dựng Nông thôn mới, chất lượng khám chữa bệnh, môi trường, tình hình an ninh trật tự…

Mặt trận Tổ quốc xã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ ở cơ sở tích cực tham giam gia giám sát. Từ đầu năm đến nay, đã giám sát được 52 cuộc liên quan những nội dung quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, công trình phúc lợi do nhân dân đóng góp. Qua giám sát, đã kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, khắc phục vụ việc còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức  nhà nước; hoặc khắc phục, chấn chỉnh những sai sót trong xây dựng công trình... góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tạo được niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động luôn được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã đã mang lại hiệu quả cao. Điển hình trong năm 2019: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã vận động được tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Trong đó, tiếp nhận tiền, quà và hiện vật của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài xã cấp phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã được 1.225 phần, với tổng trị giá 390.000.000đ.

Bên cạnh đó, kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng thu được kết quả đáng khích lệ, mặt trận xã huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đã tập trung vận động nhân dân làm lộ giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 17.3 km, tổng kinh phí là 108.000.000đ; sửa chữa, xây mới 02 cây cầu nông thôn với số tiền là 281.000.000 đồng và hàng trăm ngày công lao động; Vận động lắp đèn chiếu sáng đoạn đường từ Trạm bơm đến cầu chữ U với số tiền là 99.000.000đ.

Ngay từ đầu năm, Ban thường trực ủy ban mặt trận xã đã phát động cuộc vận động thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng địa bàn các ấp, đã nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tính đến nay đã vận động được 28.900.000đ,  qua đó kịp thời hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông Huỳnh Chí Định – Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Lương An Trà chia sẻ: “Trong thời gian qua, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và tổ chức thành viên các cấp đã chủ động trong công tác thăm hỏi, động viên, chăm lo và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, người có uy tín. Công tác triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Công tác giám sát ngày càng nề nếp, bài bản, rõ quy trình, nội dung phù hợp với những vấn đề địa phương và người dân quan tâm. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân, các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp chặt chẽ. Chính vì vậy, những ý kiến của cử tri do Mặt trận tổng hợp đã phản ánh toàn diện đến cấp ủy, chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân”.

Với ý chí, quyết tâm cao và trên tinh thần "đoàn kết, dân chủ, đổi mới", trong thời gian tới, Ủyban mặt trận Tổ quốc xã Lương An Trà sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình phối hợp, thể hiện rõ vai trò của mặt trận Tổ quốc xã trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân, vì dân.

 

 

Sang Sang

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn