Tri Tôn tổng kết nghị quyết Huyện ủy

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn tổng kết nghị quyết Huyện ủy

07/12/2019

Năm 2019 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019.

Responsive image

Kết quả thực hiện có 09/14 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách Nhà nước 804,492 tỷ đồng, đạt 147,40% so dự toán. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 125,174 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình.40,909 triệu đồng. Tình hình Kinh tế - Xã hội có bước phát triển tích cực; kinh tế nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ và xây dựng có sự phát triển rõ nét; triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng thuận cao của nhân dân trong việc chỉnh trang đô thị, xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện tốt hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu. Trong năm tiến hành sáp nhập 1 chi bộ, chuyển giao 2 đảng ủy về tỉnh . Phát triển đảng viên mới 80 đồng chí, Hiện toàn huyện có 59 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 3.641 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 20 vào chiều 6/12/2019, đồng chí Cao Quang Liêm, TUV-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn yêu cầu thời gian tới các chi đảng bộ tập trung cho công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có hiệu quả, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, hoàn thành các công trình văn hóa phục vụ du lịch. Các xã thị trấn tập trung phát triển kinh tế xã hội, tạo khâu đột phát, xác định sản phẩm chủ lực, thực hiện tốt các chương trình, đề án, lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn