HĐND huyện Tri Tôn giám sát tình hình ANTT trên địa bàn xã Châu Lăng, trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

Các Xã – Thị trấn

HĐND huyện Tri Tôn giám sát tình hình ANTT trên địa bàn xã Châu Lăng, trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

12/05/2020

Chiều ngày 11 tháng 5, Thường trực HĐND huyện Tri Tôn, do ông Men Sây Ma - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã đến giám sát tình hình ANTT trên địa bàn xã Châu Lăng, trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.

Responsive image

Từ đầu năm 2017 đến nay, công an xã Châu Lăng tiến hành mời 52 đối tượng kiểm tra chát ma túy, phát hiện 25 đối tượng dương tính, trong đó có 3 đối tượng chưa đủ 18 tuổi. Châu Lăng là xã trọng điểm về ANTT, số đối tượng tù tha, chống người thi hành công vụm, chạy xe lạng lách, gây rối TTCC về đêm còn diễn ra nhiều và phức tạp, đặc biệt là số trẻ chưa thành niên sử dụng chất ma túy. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã Châu Lăng hiện quản lý và giám sát 264 đối tượng, trong đó có 156 đối tượng chính trị, trộm cắp hình sự 2 đối tượng, 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 25 đối tượng thường xuyên qua lại biên giới trái phép… Công an xã Châu Lăng phối hợp cùng đài phát thanh tuyên truyền về các quy định của pháp luật cho nhân dân tiếp cận, được 252 lượt, bên cạnh đó, là cùng công an tỉnh, huyện tuyên truyền luật phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ma túy được 124 cuộc, có gần 6000 lượt người tham dự. Thông qua 37 cuộc “ Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”,  với 2.057 lượt bà con đến tham dự, qua đó quần chúng nhân dân đã đóng góp 114 ý kiến cho lực lượng công an.

Ông Men Sây Ma - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn yêu cầu công an xã Châu Lăng giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo về quân số thường trực, chiến đấu tại đơn vị, bên cạnh đó, là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc về an ninh, trật tự, không để phát sinh lớn, phức tạp, kéo dài, đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa tội phạm.

Minh Ngọc

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026