Hội nghị “Tuyên truyền phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2020” cho bà con nông dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn

Nông - Lâm nghiệp

Hội nghị “Tuyên truyền phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2020” cho bà con nông dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn

23/07/2020

Ngày 16 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX, Hội Nông dân tỉnh An Giang, phối hợp cùng UBND huyện Tri Tôn, tổ chức hội nghị “Tuyên truyền phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2020 “ cho bà con nông dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn huyện Tri Tôn.

Responsive image

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về xây dựng chi hội nghề nghiệp trong HTX nông nghiệp; những nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012  về; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, giao đất, cho thuê đất phục vụ hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực…, Những nội dung về quy trình thành lập HTX nông nghiệp và những chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp như;  Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ đối với hợp tác xã, chính sách thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã…

Kết thúc nội dung chuyên đề, bà con nông dân dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn huyện Tri Tôn cùng nhau trao đổi, thảo luận, tìm giải pháp khắc phục những  khó khăn, vướng mắc trong việc tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX nông nghiệp, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp của UBND tỉnh năm 2020.

Minh Ngọc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025