Lương An Trà sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019

Các Xã – Thị trấn

Lương An Trà sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019

05/10/2019

Ngày 04/10/2019, Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Responsive image

Trong 09 tháng đầu năm, với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy; sự quản lý, điều hành linh hoạt của Ủy ban nhân dân xã, cùng với sự phấn đấu nổ lực, quyết tâm cao của các Ban ngành, đoàn thể xã và Ban nhân dân 05 ấp. Các chỉ tiêu về Kinh tế - Xã hội đều được duy trì phát triển ổn định, An ninh - Quốc phòng được giữ vững, Quản lý nhà nước từng bước được siết chặt, có kỷ cương, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng của xã là 18.938/17.250 ha, đạt 109,78% so với kế hoạch. Diện tích chuyển đổi mô hình sản xuất từ lúa sang cây hiệu quả kinh tế cao là 19 ha, chủ yếu địa bàn ấp Phú Lâm kết hợp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Tổng thu ngân sách hơn 4,5 tỉ đồng, đạt 72,14%  so với dự toán. Công tác tài chính luôn thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công.

Trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cấp phát tiền lương cho các gia đình chính sách với số tiền 152.310.000 đồng; tiền quà của Chủ tịch nước 10.800.000 đồng; tiền tết cho các đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên 22.400.000 đồng và không thường xuyên 69.300.000 đồng. Thăm hỏi và tặng 4 phần quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình chính sách, với tổng số tiền 4 triệu đồng và nhiều phần quà hỗ trợ của các ngành huyện. Phối hợp với Ủy ban mặt trận xã tổ chức thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, kịp thời phân phối quà tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo đúng đối tượng. Kết quả cấp phát được 740 phần quà với tổng trị giá khoảng 232 triệu đồng. Vận động xây cất được 18 căn nhà với tổng trị giá là 690 triệu đồng.

Trong 3 tháng cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quản lý và nhân rộng các mô hình Tổ liên kết sản xuất có hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hướng dẫn người dân về cách phòng bệnh và tiêm ngừa vắc xin đầy đủ, nhất là dịch tả heo Châu Phi. Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên Ban quản lý hoàn thành hồ sơ minh chứng đối với Bộ tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

 

Sang Sang

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn