Đại hội chi bộ văn phòng huyện ủy lần thứ XVI

Khối Đảng - Khối Vận

Đại hội chi bộ văn phòng huyện ủy lần thứ XVI

19/06/2020

Ngày 19/6/2020 chi bộ văn phòng huey65n ủy Tri Tôn tổ chức đại hội đảng viên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Cao Quang Liêm, Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, phó bí thư huyện ủy đến dự.

Responsive image

          Nhiệm kỳ 2015 – 2020 chi bộ văn phòng huyện ủy thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt là thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy trong lãnh chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2015 – 2020, đưa kinh tế xã hội của huyện phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Các lĩnh vực văn háo xã hội, chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng nâng lên, an ninh chính trị ổn định, tăng cường công tác vận động quần chúng tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đảm bảo hoạt động nghiên cứu tổng hợp, hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các văn bản của Đảng, hướng dẫn trong thu chi quản lý tốt nguồn tài chính Đảng. Ngoài ra chi bộ văn phòng huyện ủy còn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, phòng chống tham nhũng. Chi bộ hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Nhiệm kỳ 2020 – 2025 chi bộ Văn phòng Huyện ủy tập trung khâu đột phá là tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ năng động, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đủ trình độ và kinh nghiệm thực tiển đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong lãnh chỉ đạo, điều hành. Đại hội cũng bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung tái đắc cử bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Châu Phong

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)