Tri Tôn đoàn viên hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn đoàn viên hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

10/11/2019

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019, Huyện đoàn Tri Tôn vừa tổ chức phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, cuộc vận động nói không với tiêu cực trong đoàn viên, thanh niên, hội viên và tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia, ma túy và các chất kích thích.

Responsive image

          Qua phong trào văn hóa công sở và cuộc vận động nói không với tiêu cực nhằm làm thay đổi tác phong làm việc khao học, phát huy tinh thần 3 trách nhiệm của tuổi trẻ, tân tâm, tậm lực với công việc, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kỷ cương kỹ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, xây dựng hành ảnh đẹp về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Huyện đoàn Tri Tôn cũng yêu cầu các cơ sở đoàn, đoàn trường học tập trung phát động sâu rộng phong trào thi đua và cuộc vận động. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tuổi trẻ nói không với ma túy, thuốc lá, hạn chế sử dụng rượu bia trong toàn thể đoàn viên, thanh niên, học sinh. 

Châu Phong

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn