Kiểm tra việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Tà Đảnh

Nông - Lâm nghiệp

Kiểm tra việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Tà Đảnh

05/09/2019

Sáng ngày 4/9/2019, Ban Chỉ Đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tri Tôn đến xã Tà Đảnh kiểm tra việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Làm việc với đoàn kiểm tra, UBND xã Tà Đảnh báo cáo các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Tà Đảnh đạt  13 tiêu chí và 28 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, đưa ra những quy định trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, những nội dung xã chưa đạt cần thực hiện trong thời gian tới như: tiêu chí số 12 về về lao động có việc làm; tiêu chí số 15 về y tế, vể tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; tiêu chí số 17 về môi trường... Đây là những tiêu chí khó mà trong thời tới đảng ủy, UBND xã cần tập trung thực hiện cho đồng bộ đồng thời cũng nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn từ ban chỉ đạo huyện. Ban Chỉ đạo huyện có những ý kiến đóng góp cũng như hướng dẫn cho ban chỉ đạo xã về lộ trình thực hiện từng tiêu chí theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đỗ Minh Trí – phó Chủ tịch UBND huyện - đã đánh giá cao những nỗ lực mà trong thời gian qua xã Tà Đảnh đã đạt được và yêu cầu ban chỉ đạo xã tiếp tục phát huy những thành tích đạt được. Nâng cao hơn nữa những tiêu chí mà trong quy định của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao như: Chợ, trường, đường, trạm phải thật sự khang trang và lịch sự. Đây là bộ mặt quyết định cho sự thành công việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 của xã Tà Đảnh. Đồng chí cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể huyện nên giúp đỡ xã Tà Đảnh lên các kế hoạch, dự án nhằm đầu tư cho xã trong thời gian tới nhằm giúp xã sớm hoành thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020./.

Cẩm Vân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025