Núi Tô tập huấn lớp sáng lập viên

Nông - Lâm nghiệp

Núi Tô tập huấn lớp sáng lập viên

24/10/2019

Trong 02 ngày, từ ngày 22 – 23/10/2019 . Tại Hội trường UBND xã Núi Tô, Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp Hội nông dân xã Núi Tô tổ chức lớp tập huấn sáng lập viên cho hội viên hội nông dân trên địa bàn xã Núi Tô.

Responsive image

          Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang truyền đạt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia Hợp tác xã và quy trình vận động, thành lập, đăng ký Hợp tác xã; Xây dựng điều lệ Hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với Hợp tác xã; Liên kết trong sản xuất và tiêu dùng, tầm quan trọng và lợi ích trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình chuỗi giá trị trong Hợp tác xã.

 

          Qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm rõ và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích trong liên minh sáng lập Hợp tác xã, Tổ Hợp tác nông nghiệp, là điều kiện để các địa phương tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các Hợp tác xã theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành và giữ vững tiêu chí thứ 13 trong xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi hiện nay. Qua đó, bồi dưỡng cung cấp kiến thức cho hội viên nông dân trong việc thành lập Hợp tác xã, khuyến khích xây dựng các mô hình kinh tế áp dụng theo tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

Kim Hane

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn