Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã Vĩnh Phước giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý đất công trên địa bàn và công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ

Các Xã – Thị trấn

Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã Vĩnh Phước giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý đất công trên địa bàn và công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ

29/06/2020

Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã Vĩnh Phước vừa giám sát trước kỳ họp lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016 – 2021 về tình hình thực hiện công tác quản lý đất công trên địa bàn và công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ. Tại buổi giám sát, có ông Huỳnh Thiện Minh – Phó chủ tịch Hội đồng nhân xã dự và chỉ đạo cuộc giám sát.

          Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn xã. Hiện tại, xã Vĩnh Phước có tổng số khu đất nông nghiệp đang quản lý là 11 khu, trong đó, có 5 khu bao chiếm và 6 khu cho mượn, diện tích 460,6ha. Đất tru sở cơ quan: UBND xã với diện tích 3.710m2, Công an xã 1.260m2, Xã đội 1.008m2, 4 ấp có diện tích là 2.868m2. Hiện trạng sử dụng các khu đất công, số khu đã xây dựng trụ sở cơ quan đang sử dụng là 04 khu, số khu đang bỏ trống chuẩn bị thành lập 2 tuyến dân cư Ông Tà nối dài và Vĩnh Thành 3. Hiện trạng các khu đất công trên địa bàn xã được các đơn vị quản lý, sử dụng ổn định.

          Về công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, theo báo cáo, đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của ngành trong thực hiện nhiệm vụ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nhân dân. Đã tiếp nhận hồ sơ giấy chứng nhận QSDĐ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường 11 đợt, có tổng số hồ sơ là 427 hồ sơ, có 451 giấy chứng nhận. Trong đó, cấp phát được 338 hồ sơ, còn tồn đọng chưa cấp phát 89 hồ sơ. Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn, Tư Pháp xã cũng cố gắng hoàn thiện hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Qua công tác giám sát lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân xã sẽ nắm bắt những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị của các ngành trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất công trên địa bàn và công tác cấp đổi giấy CNQSDĐ để ý kiến lên Hội đồng nhân dân xã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những tháng cuối năm 2020.

Hồng Vân

Đại hội thi đua yêu nước huyện Tri Tôn lần thứ VI (2020-2025)