Giải thể, sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang

Thông báo

Giải thể, sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang

24/09/2019

Sở Tư pháp thông báo giải thể, sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

 

1. Giải thể Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 tại huyện Chợ Mới Ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh: Ngày 01/10/2019

2. Sáp nhập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 tại thành phố Châu Đốc vào Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 tại huyện Tri Tôn

- Tên Chi nhánh sau sáp nhập: Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 tại huyện Tri Tôn.

- Địa chỉ: Số 9, đường Lê Văn Tám, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh AG

- Số điện thoại liên hệ: 02963.773326

- Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày 01/10/2019

Sở Tư pháp trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

 

Thông báo số 55/TB-STP

Sở Tư pháp tỉnh An Giang

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn