Triển khai chính sách cho vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Thông báo

Triển khai chính sách cho vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

22/07/2021

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tri Tôn vừa triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Đối tượng vay vốn: người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc (1) và người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (2) (sau đây gọi chung là khách hàng).

2. Điều kiện vay vốn:

2.1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm vay vốn.

2.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh: khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2.3. Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang theo gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

3. Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

4. Về mức cho vay:

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

(Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động).

5. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm); Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

6. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay khách hàng thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách và dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

7. Bảo đảm tiền vay: không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

8. Phương thức cho vay: NHCSXH cho vay trực tiếp đến người sử dụng lao động.

9. Hồ sơ vay vốn:

Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp NHCSXH nơi cho vay theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(Hồ sơ vay vốn khách hàng liên hệ với NHCSXH huyện để được hướng dẫn cụ thể).

10. Giải ngân:

- NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022. Địa điểm tiếp nhận tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tri Tôn, địa chỉ: đường Thái Quốc Hùng, khóm IV, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn; Điện thoại liên hệ: 02963.770764; 02963.772438.

Thông báo số 28/TB-NHCS ngày 21/7/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tri Tôn

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026