Công bố Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020

Thông báo

Công bố Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020

11/04/2020

(Cổng TTĐT AG)- Nhằm thực hiện công bố chính thức Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh An Giang năm 2020 theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 25/02/2020. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 29/03/2020 yêu cầu tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 15/4/2020.

Responsive image

Theo đó, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai khảo sát, đánh giá DDCI năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện Công bố chính thức Bộ chỉ số DDCI tỉnh An Giang năm 2020 đến các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối với cấp Sở, Ban, ngành tỉnh

- Bao gồm 05 chỉ số thành phần đánh giá: (1) Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; (2) Chất lượng dịch vụ công; (3) Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; (4) Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo; (5) Chi phí không chính thức.

- Đơn vị được đánh giá: (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) Sở Tài nguyên và Môi trường; (3) Sở Xây dựng; (4) Sở Công Thương; (5) Sở Thông tin và Truyền thông; (6) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; (7) Sở Giao thông vận tải; (8) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (9) Sở Khoa học và Công nghệ; (10) Sở Tư pháp; (11) Sở Giáo dục và Đào tạo; (12) Sở Y tế; (13) Sở Tài chính; (14) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (15) Cục Thuế tỉnh; (16) Cục Hải quan tỉnh; (17) Ban Quản lý Khu Kinh tế; (18) Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; (19) Công an tỉnh; (20) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang; (21) Bảo hiểm Xã hội tỉnh; (22) Công ty Điện lực An Giang.

2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố

- Bao gồm 10 chỉ số thành phần đánh giá: (1) Chi phí gia nhập thị trường; (2) Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh; (3) Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra; (4) Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện; (5) Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; (6) Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; (7) Hiệu quả cải cách TTHC, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận một cửa; (8) Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; (9) Chi phí không chính thức; (10) Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn.

- Đơn vị được đánh giá: (1) Thành phố Long Xuyên; (2) Thành phố Châu Đốc; (3) Thị xã Tân Châu; (4) Huyện Châu Thành; (5) Huyện Châu Phú; (6) Huyện Phú Tân; (7) Huyện Chợ Mới; (8) Huyện Thoại Sơn; (9) Huyện Tri Tôn; (10) Huyện Tịnh Biên; (11) Huyện An Phú.

Đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang hỗ trợ công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin thành phần. Đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương nghiên cứu, tuyên truyền đến các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn về Bộ chỉ số DDCI tỉnh An Giang năm 2020 để tiến hành điều tra, khảo sát.

Công văn số 685/SKHĐT-HTDN ngày 08/4/2020.

Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 25/02/2020.

Báo cáo phương pháp luận.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025