An Giang: Tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

Thông báo

An Giang: Tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

31/03/2020

Cổng TTĐT AG)- Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) gây ra ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, công tác phòng, chống dịch trên cả nước nói chung và tỉnh An Giang bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế tập trung đông người, thực hiện tốt việc kiểm soát hiệu quả sự lây lan dịch bệnh, góp phần chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kể từ lúc 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. 

Trong trường hợp thật sự cần thiết, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp gửi hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã để được giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.angiang.gov.vn), thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

3. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục bố trí công chức, người làm việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; đồng thời thực hiện nghiêm các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19./.

Tải về: Thông báo 156/TB-UBND

Thanh Hùng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025