Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất khu đất lâu năm khác, ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn

Thông báo

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất khu đất lâu năm khác, ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn

22/07/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho thuê đất khu đất lâu năm khác diện tích 1.144m2 tại ấp tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

1.2. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

Khu đất lâu năm khác: Diện tích 1.144m2  tại ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn:

- Địa chỉ khu đất: Thửa số 37, tờ bản đồ số 09, ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, (theo Bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 04/05/2019).

- Mục đích khai thác: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ( SKC ) ( Ưu tiên dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ).

- Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất, thời hạn cho thuê là 50 năm, trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Đơn giá khởi điểm: 216.216.000đồng/50 năm (Hai trăm mười sáu triệu hai trăm mười sáu ngàn đồng trên năm mươi năm).

Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 50 năm): 216.216.000đồng/50 năm (Hai trăm mười sáu triệu hai trăm mười sáu ngàn đồng trên năm mươi năm).

          4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất: Có hội trường sức chứa từ 100 người trở lên (không phải hội trường thuê, mượn).

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ Quyết định thành lập có ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật; Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Có kinh nghiệm đấu giá tài sản Nhà nước từ 15 năm trở lên trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Đã tổ chức ít nhất 05 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tương tự gần nhất (trong thời hạn 12 tháng trở lại).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

          Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Trung tâm phát triển quỹ đất

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn