Phụ nữ Lương An Trà tổng kết hoạt động công tác hội năm 2020

Các Xã – Thị trấn

Phụ nữ Lương An Trà tổng kết hoạt động công tác hội năm 2020

10/01/2021

Ngày 7/1/2021, Hội phụ nữ xã Lương An Trà tổ chức tổng kết hoạt động công tác hội năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021.

Trong năm qua, Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ, thông qua 28 buổi sinh hoạt tổ hội, mô hình, câu lạc với 1.125 lượt hội viên tham dự. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn xã có 1.213 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí về 5 không 3 sạch, đạt tỉ lệ 85,24%. Ngoài ra, Hội còn duy trì mô hình thu gom rác cho 288 hộ gia đình hội viên phụ nữ tại 3 ấp Giồng Cát, Ninh Phước và Cây Gòn và nhân rộng tại ấp Cà Na. Bên cạnh đó, Hội cũng tập trung tuyên truyền phòng chống dịch covid 19, vận động nhân dân cài đặt bluzone, kết quả đã cài đặt cho 510 người dân. Tham gia cùng Hội phụ nữ huyện may được 1.392 cái khẩu trang, và cấp phát 506 khẩu trang cho người dân.

Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trong năm Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia học các lớp nghề ngắn hạn, tham gia vào tổ đan lục bình, tổ may gia công. Qua đó, Hội đã nhân rộng được 01 tổ may gia công tại ấp Cây Gòn với 7 thành viên, và 01 tổ đan lục bình ấp Cà Na có 11 thành viên, thu nhập bình quân từ 2.000.000đ đến 3.500.000đ/ tháng.

Trong thời gian tới, Hội phụ nữ xã Lương An Trà tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình hội viên thực hiện 8 tiêu chí về “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, thực hiện mô hình “phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”, phối hợp tổ chức mở lớp may công nghiệp và kiểm tra hoạt động công tác hội, phong trào Hội phụ nữ năm 2021. Dịp này Hội cũng khen thưởng cho 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

Sang Sang

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025