Tri Tôn kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc

14/11/2020

Chiều ngày 13/11/2020 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Responsive image

Cùng với chặng đường vẻ vang 90 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, MTTQ các cấp trong huyện Tri Tôn  không ngừng được củng cố và mở rộng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. qua đó đã giúp đỡ hàng chục người nghèo mỗi năm về nhà ở, quà tết, mua xe chuyển bệnh…Hay gần đây là cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh covid 19, do mặt trận tổ quốc huyện phát động đã tiếp nhận  quà, vật phẩm và tiền mặt gần 2 tỷ đồng  .

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được; đồng thời mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thực hiện tốt vị trí – vai trò là trung tâm nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng, củng cố niềm tin, vận động nhân dân không ngừng nâng cao năng lực, có nhận thức, ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, đồng tâm đóng góp vì quê hương Tri Tôn phát triển. đặc biệt là tạo điều kiện cho nhân dân giám sát các công việc của Đảng, chính quyền, tham gia phản biện các chính sách trước khi quyết định để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Dịp này có 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc được UBND huyện khen thưởng./.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025