Vĩnh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020

Nông thôn mới

Vĩnh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020

13/03/2021

Ngày 10/3/2021, Vĩnh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Responsive image

          Trong năm qua, được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của các ban ngành đoàn thể cùng với sự nỗ lực của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Phước tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng gắn với cơ cấu nền nông nghiệp.  Đến nay, xã Vĩnh Phước đạt được 15/19 tiêu chí với 45/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận được 200 khối đá bụi để đổ tuyến đường T5 – Nam Vĩnh Tế 11 và bờ Đông Nam Vĩnh tế 6, dặm vá tuyến đường Kênh mới với chiều dài 4km; Tham gia xây dựng cầu đường Vĩnh Thành, Kênh Ranh, sửa chữa các câycầu hư hỏng ở các tuyến đường liên ấp. Tham gia tốt công tác từ thiện như: xây dựng 9 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 450 triệu đồng, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã hỗ trợ được 2.267 phần quà, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trao học bổng với số tiền trị giá gần 935 triệu đồng. Hiện tại, diện tích ứng dụng chương trình “03 giảm 03 tăng”, chiếm 81%, diện tích sản xuất lúa được thu hoạch bằng cơ giới hóa chiếm tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch là 465/502, đạt 92,63%, số hộ có hố xí hợp vệ sinh 481/502, đạt 95,82%. Các công trình xây dựng giao thông, nông thôn, thủy lợi, xây dựng đê bao, cơ sở hạ tầng, an ninh chính trị được đẩy mạnh. Từ đó, góp phần làm thay đổi diện mạo của xã nhà.

          Trong thời gian tới, Vĩnh Phước phấn đấu thực hiện và duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí và 5 chỉ tiêu. Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, phấn đấu để xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng tiến độ, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm.

Hồng Vân

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026