Vĩnh Phước tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các ấp

Các Xã – Thị trấn

Vĩnh Phước tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các ấp

18/11/2019

Đến nay, 4 ấp của xã Vĩnh Phước tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019.

Responsive image

Tại đây, bà con trong các ấp đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, gắn với xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động Ngày vì người nghèo, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thực hiện các cuộc vận động do mặt trận phát động, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất. Nhờ vậy, số hộ khá giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm dần. Đặc biệt, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được bà con rất nhiệt tình tham gia như làm hàng rào, cột cờ, treo ảnh Bác, đóng góp làm cầu, đường giao thông nông thôn, cất nhà cho hộ nghèo.

 Dịp này, Ban chỉ đạo cũng xét khen thưởng cho 7 hộ GĐVH tiêu biểu xuất sắc, 02 tổ VHTB, 12 gương người tốt việc tốt 2019 ở 04 ấp.

Hồng Vân

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn