Tri Tôn hội nghị BCH mở rộng sơ kết quí I/ 2021

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn hội nghị BCH mở rộng sơ kết quí I/ 2021

31/03/2021

Ngày 30/3/2020 Huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quí I năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiết Hùng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến dự.

Responsive image

          Quí I, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh chỉ đạo đạt đuợc nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là mỗi xã thị trấn, mỗi đơn vị đăng ký thực hiện một công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp. Riêng bộ mặt của huyện tiếp tục được chỉnh trang. thị trấn Tri Tôn đạt chuẩn văn minh đô thị,  Cô Tô trở thành thị trấn thứ 3 của huyện. Vận động xã hội hóa xây dựng phố đèn hoa kinh phí trên 800 triệu đồng… Lĩnh vực du lịch đang có sự phát triển nhanh, trong 3 tháng có trên 150 nghìn lượt khách đến tham quan. Tổng thu gân sách nhà nước 253,81 tỷ đồng đạt 43,52%. Về hoạt động mặt trận đoàn thể tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền vận động các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Vận động gần 5,9  tỷ đồng chăm lo tết cho hộ nghèo. Hoạt động cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới. hiện toàn huyện có 58 chi bộ đảng cơ sở và 209 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Huyện cũng đã triển khai chuey6n đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 của huyện  “phát huy dân chủ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, khai thác tốt nội lực. đàon kết, sang tạo, phát triển”

          Hội nghị cũng thông qua 3 chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025  “về xây dựng Đảng và vận động quần chúng”,  “Về tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến giai đoạn 2021 – 2025”, “Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 – 2025”.  Đồng thời sơ kết Nghị quyết số 03/2017 của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XI về phát triển du lịch giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030.  

Quý II năm 2021 huyện ủy Tri Tôn tập trung thực hiện 10 công việc trọng tâm. Trong này nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biều HĐND các cấp. Tăng cường phòng chống dịch bệnh covid 19, chống xuất nhập cảnh trái phép. Đẩy nhanh tốc độ  phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ. Thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Châu Phong

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025