Về việc dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đối với người đến từ vùng có dịch COVID-19

Thông báo

Về việc dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đối với người đến từ vùng có dịch COVID-19

09/07/2021

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm an toàn cho nhân dân và công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn. Đồng thời, để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết việc dừng tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính do người đến từ vùng dịch trực tiếp đến giao dịch (nộp hoặc nhận hồ sơ) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho đến khi có thông báo mới (người đến từ vùng dịch được hiểu là người đến từ khu vực bị áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với các thủ tục hành chính được nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (đường bưu điện) vẫn được thực hiện bình thường, không phân biệt địa chỉ gửi đến hoặc nơi tiếp nhận. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0296.3874.984 để được hướng dẫn.

Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

Trân trọng kính chào./.

Tải về Thông báo số 50/TB-TNTKQ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026