Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021-2026

03/03/2021

Ủy ban bầu cử huyện Tri Tôn hướng dẫn hồ sơ ứng cử, thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ ứng cử

- Đơn ứng cử thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

- Sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND, có dán ảnh đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú; Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

- Tiểu sử tóm tắt thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt). (lưu ý: ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử).

- Hồ sơ ứng cử của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 01 bộ.

* Lưu ý:

- Trường hợp vừa ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, làm 01 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, vừa ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, làm 01 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đối với trường hợp này, người ứng cử 02 cấp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (vừa cấp tỉnh, vừa cấp huyện) làm 02 bộ hồ sơ của 02 cấp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo Mẫu quy định giống nhau (mỗi cấp ứng cử làm 01 bộ hồ sơ).

- Tương tự, vừa ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, vừa ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, làm 02 bộ hồ sơ ( mỗi cấp ứng cử làm 01 bộ hồ sơ).

* Về kê khai hồ sơ:

- Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các Mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải bảo đảm đúng theo các Mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định.

2. Thời gian

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026: bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 14/03/2021 (trong giờ hành chính trong các ngày làm việc trong tuần). Riêng thứ Bảy ngày 13/03/2021 và Chủ nhật ngày 14/03/2021, Ủy ban bầu cử huyện cử người trực để tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

3. Địa điểm

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện nhiệm kỳ 2021-2026 nộp hồ sơ ứng cử tại cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện Tri Tôn (Phòng Nội vụ, số 152 Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Ủy ban bầu cử huyện Tri Tôn trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân được biết./.

Ủy ban bầu cử huyện

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025