Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Tri Tôn năm học 2019-2020

Thông báo

Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Tri Tôn năm học 2019-2020

26/09/2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I. Thẩm quyền tuyển dụng và thu nhận hồ sơ tuyển dụng

          1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tuyển dụng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc gồm cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

          2. Để không phát sinh tình trạng hồ sơ ảo và tạo điều kiện cho thí sinh dự tuyển được chuyển đổi nguyện vọng đăng ký vào các vị trí dự tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức thu nhận hồ sơ dự tuyển của tất cả thí sinh dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung

- Là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến năm tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe đảm bảo công việc hoặc nhiệm vụ đăng ký dự tuyển. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp…, đáp ứng các điều kiện theo quy định về công tác tuyển dụng viên chức;

          - Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập hợp pháp, đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định của vị trí cần tuyển;

          - Có đơn đăng ký dự tuyển và có lý lịch rõ ràng.

          2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển

          - Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế hành vi dân sự;

          - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh...

          3. Nhu cầu chỉ tiêu tuyển dụng

          Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 của cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (kèm theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND huyện Tri Tôn).

4. Vị trí tuyển dụng và điều kiện dự tuyển vào các vị trí

a) Đối với nhóm vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (giáo viên giảng dạy các cấp học).

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ tiếng Anh

Trình độ Tin học

Giáo viên Mầm non hạng IV

Mã số V.07.02.06

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (CĐSP) giáo dục mầm non trở lên.

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học hạng IV

Mã số V.07.03.09

Tốt nghiệp CĐSP giáo dục Tiểu học (đối với vị trí GV chủ nhiệm) hoặc CĐSP trở lên chuyên ngành phù hợp môn tuyển, đối với Giáo viên dạy tiếng Anh có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (B2)

- Bậc 1 (A1);

- Đăng ký dự tuyển Giáo viên dạy tiếng Anh phải có chứng chỉ A1 ngoại ngữ khác tiếng Anh

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III

Mã số V.07.04.12

Tốt nghiệp CĐSP trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển; đối với vị trí Giáo viên dạy tiếng Anh phải có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (B2)

 

- Bậc 1 (A1);

- Đăng ký dự tuyển Giáo viên tiếng Anh phải có chứng chỉ A1 ngoại ngữ khác tiếng Anh.

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

b) Đối với nhóm vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (nhân viên trường học)

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ tiếng Anh

Trình độ Tin học

Nhân viên Thư viện

CDNN: Thư viện viên hạng IV Mã số V.10.02.07

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện.

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm

Mã số V.07.07.20

 

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học trở lên hoặc tốt nghiệp CĐSP trở lên chuyên ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị trường học.

- Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên kế toán

CDNN: Kế toán viên

Mã số 06.031

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên

Trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức)

Chứng chỉ   A hoặc tương đương

          Lưu ý:

- Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì phải nộp các chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ khác tương đương và cam kết học tập tự túc để bổ sung theo đúng quy định nếu được trúng tuyển. Thời gian cam kết đến khi kết thúc hợp đồng làm việc có thời hạn lần đầu (12 tháng). Việc tạm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để nộp hồ sơ dự tuyển theo phụ lục kèm theo.

         - Đối với các vị trí nhân viên có yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm (văn thư, thiết bị thí nghiệm, giáo vụ): Nếu thí sinh chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định thì phải có cam kết học tập tự túc nếu được trúng tuyển, thời gian cam kết đến khi kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu (12 tháng).

          - Các trường hợp đã có cam kết nộp bổ sung các chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu tại vị trí việc làm dự tuyển đến khi kết hợp đồng làm việc có thời hạn lần đầu (12 tháng), nếu hết thời gian cam kết mà chưa nộp bổ sung đầy đủ theo quy định, đơn vị sử dụng có quyền chấm dứt hợp đồng làm việc.

III. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Thực hiện theo quy định của Nghị định 29/2012/NĐ-CP được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan.

 

1. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm và các hồ sơ khác có liên quan. Nếu hồ sơ phù hợp và đủ điều kiện thì được tham dự xét tuyển vòng 2.

1.2. Vòng 2:

Kiểm tra sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm thông qua phỏng vấn hoặc thực hành. Cụ thể:

a) Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn áp dụng đối với:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển bằng hoặc thấp hơn số chỉ tiêu của đơn vị;

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên;

- Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

b) Kiểm tra sát hạch thông qua thực hành áp dụng đối với:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu tuyển của đơn vị.

- Thời gian thực hành: Thực hiện giảng dạy trên lớp 01 tiết theo môn đăng ký với thời lượng không quá 40 phút đối với cấp tiểu học và 45 phút đối với cấp trung học cơ sở (không kể thời gian chuẩn bị và 15 phút tiếp xúc và làm quen học sinh trước giờ thực hành).

2. Cách tính điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng của điểm phỏng vấn sát hạch hoặc thực hành và điểm ưu tiên nếu có;

- Điểm phỏng vấn sát hạch hoặc thực hành được đánh giá theo thang điểm 100.

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức gồm:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương bệnh binh loại B: Được cộng 7,5 điểm.

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 5,0 điểm.

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời  hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm.

+ Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

+ Người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển sau. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn sát hạch hoặc thực hành.

3. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn sát hạch hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vi trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn sát hạch hoặc thực hành cao hơn là người trúng tuyển, nếu điểm phỏng vấn sát hạch hoặc thực hành bằng nhau xét đến thứ tự các tiêu chí phụ sau để xác định người trúng tuyển:

+ Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm (không nợ chứng chỉ ngoại ngữ và các chứng chỉ bồi dưỡng khác theo quy định);

+ Người có bằng cấp chuyên ngành cao hơn;

+ Người có kết quả xếp loại tốt nghiệp cao hơn;

+ Người có điểm học tập cao hơn;

+ Người có điểm tốt nghiệp cao hơn;

+ Người dự tuyển là nữ;

+ Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

IV. Hồ sơ dự tuyển

1. Qui định chung về hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có nhu cầu trong cùng một đợt tuyển, nếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt tuyển sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển.

Nếu thí sinh đã được nộp hồ sơ, đang tham gia quy trình tuyển dụng nhưng phát hiện có thành phần hồ sơ không hợp lệ thì đình chỉ ngay tại thời điểm phát hiện, nếu đã được trúng tuyển thì sẽ bị hủy kết quả.

2. Hồ sơ gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức phải đáp ứng theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và quy định của tỉnh (Mẫu qui định tại NĐ 161/2018/NĐ-CP).

          Các hồ sơ nộp kèm với phiếu đăng ký dự tuyển: Phô tô (không cần công chứng) các văn bằng chứng chỉ và hồ sơ có liên quan nhằm minh chứng đủ điều kiện tại vị trí việc làm dự tuyển đã đăng ký tại Mẫu 1. Giấy cam kết (Mẫu 2) đối với các trường hợp nộp chứng chỉ tương đương và chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Hồ sơ phải được xếp theo thứ tự như trên kẹp lại cho vào phong bì (23cmx30cm).

          Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên Website của Sở để làm hồ sơ dự tuyển. Hồi đồng tuyển dụng không bán hồ sơ và không trả lại hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự tuyển.

          V. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

          - Thời gian thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tri Tôn kể từ ngày 25/09/2019 đến hết ngày 25/10/2019 (Buổi sáng nhận từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

          - Nơi thu nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang (Số 12, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phó Long Xuyên, tỉnh An Giang).

          - Thời gian chuyển đổi nguyện vọng do Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang quy định ngày thống nhất toàn tỉnh.

VI. Phí dự tuyển

Mức phí dự tuyển là 400.000 đồng/hồ sơ

          VII. Một số lưu ý

- Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Tri Tôn năm học 2019-2020 sẽ được công bố tại các địa chỉ:

+ Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tri Tôn, tại địa chỉ: triton.angiang.gov.vn

+ Website của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

+ Website Phòng Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn, tại địa chỉ: pgdtriton.edu.vn

+ Niêm yết tại cơ quan Phòng GDĐT Tri Tôn (số 120 Trần Hưng Đạo, TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)

- Các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (thời gian, địa điểm phỏng vấn sát hạch, thực hành hoặc các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức) sẽ được thông báo cụ thể và công bố tại các địa chỉ như trên.

          Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, thí sinh có nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức tại huyện Tri Tôn truy cập vào địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn để được hướng dẫn và thông tin cụ thể.

Thông báo số 723/TB-PGDĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn