Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Báo cáo số 435/BC-VKS ngày 02/11/2020 Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tại kỳ họp thứ 16 HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn

02/11/2020

Báo cáo số 380/BC-CCTHADS ngày 15/10/2020 Kế quả công tác THADS, hành chính năm 2020

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tri Tôn

15/10/2020

Báo cáo số 61/BC.TA ngày 03/11/2020 Tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 03/11/2020 Kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Tri Tôn

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 03/11/2020 Về việc phê chuẩn sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 27/10/2020 Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện trước kỳ họp thứ 16

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

27/10/2020

Báo cáo số 30/BC-HĐND ngày 03/11/2020 Kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện trước kỳ họp thứ 16

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 03/11/2020 Kết quả thực hiện chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 02/11/2020 Kết quả thực hiện sử dụng nguồn vốn và hiệu quả cho vay đối với nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

02/11/2020

Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 03/11/2020 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị tại các buổi Thảo luận tổ từ trước kỳ họp thứ 7 đến sau kỳ họp thứ 14 HĐND các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 03/11/2020 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri từ trước kỳ họp thứ 7 đến sau kỳ họp thứ 14 HĐND các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 03/11/2020 Kết quả giải quyết các nội dung chất vấn và thảo luận tổ tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

03/11/2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.