Huyện Tri Tôn

UBND xã An Tức

 • Bà: Trần Thị Mai Phương

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0949.768.889

 • Bà: Lê Thị Xuân

  - Công chức Địa chính - Xây dựng

  Điện thoại: 0979.920.036

 • Email: antuc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963. 771.014

Tin tức hoạt động

Đảng ủy xã An Tức tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

30/12/2020

Dự có đồng chí Trần Minh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- phụ trách xã An Tức.
Responsive image

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Đảng ủy xã An Tức tập trung quán triệt, thực hiện các chủ trương của tỉnh, huyện và thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Kết quả: tổng diện tích  gieo trồng 5.751ha, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người 35 triệu/người/năm, tổng sản lượng lương thực đạt 36.549 tấn, tỷ lệ 101.8% . Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được đẩy mạnh, thực hiện nâng cấp, sửa chữa, mở rộng 05 tuyến đường nông thôn , 01 hệ thống thoát lũ núi và xây mới 01 cây cầu nông thôn với tổng số tiền 8 tỷ 856 triệu đồng. Đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu, tăng 02 chỉ tiêu so với cùng kỳ. Chính sách cho người nghèo và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng chế độ. Quốc phòng được củng cố và tăng cường; An ninh chính trị ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Tiếp nhận 02 đảng viên chuyển đến, chuyển sinh hoạt đảng viên chính thức cho 01 đảng viên. Nâng tổng số Đảng viên 134 đảng viên.  

Đồng chí Trần Minh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND xã cần tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về DỊCH BỆNH Covid-19, tuyên truyền trực tiếp tại gia đình, nhất là nắm chắc các đối tượng thường xuyên qua lại Biên giới, có bà con ở Cam Pu Chia,  không chủ quan dưới mọi hình thức. Bộ phận một cửa xã cần chấn chỉnh giờ giấc làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, tránh thưa kiện, gây bức xúc trong nhân dân.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm và 5 năm trong ban chấp hành Đảng bộ. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Dịp này có 02 chi bộ  và 21 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

 

Các tin khác
UBND xã An Tức - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/antuc.All Rights Reserved