Huyện Tri Tôn

UBND xã Núi Tô

 • Ông: Trần Trường Hải

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0906.886.690

 • Bà: Phùng Thị Bích Thuận

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 02963.874.237

 • Email: nuito@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.874.237

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Núi Tô - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nuito.All Rights Reserved