Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các Xã – Thị trấn
Thị trấn Tri Tôn, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, hộ tịch (14/03/2019)

Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân trên địa bàn thị trấn trong công tác Tư pháp – Hộ tịch, UBND thị trấn Tri Tôn đã kịp thời quan tâm, phân công lãnh đạo và bố trí công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch gồm 1 Phó chủ tịch phụ trách và 2 công chức Tư pháp – Hộ tịch có trình độ cử nhân luật, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch, qua đó đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trong công tác lãnh chỉ đạo, quản lý tư pháp theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc đăng ký hộ tịch hiện nay được thực hiện trên phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc, kết quả trong năm 2018, đã tiếp nhận và giải quyết 226 trường hợp đăng ký khai sinh, 102 trường hợp đăng kí khai tử, trong đó đăng ký đúng hạn 59 trường hợp, đăng ký quá hạn là 43 trường hợp. Từ 05 tuổi trở lên 102 trường hợp. Bên cạnh đó, là xác nhận tình trạng hôn nhân cho 243 trường hợp. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 26 trường hợp. Công tác thu phí Hộ tịch được thực hiện theo Quyết định 43 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang. Từ kết quả số liệu trên đã thu được số tiền trên 34 triệu đồng. Đối với công tác chứng thực, sao y bản chính, chứng thực hợp đồng dân sự, thực hiện theo Nghị định 23 của Chính phủ và thu lệ phí theo Thông tư số 226 của Bộ Tài chính. Trong năm 2018, đã chứng thực, sao y bản chính cho gần 8.000 trường hợp, cũng như chứng thực hợp đồng dân sự cho 367 trường hợp, thu phí chứng thực với số tiền trên 17 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. UBND thị trấn Tri Tôn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tận người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong việc vận động nhân dân chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tùy theo chức năng nhiệm vụ các thành viên luôn có sự phối hợp thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp đoàn thanh niên tổ chức hội thi phòng chống bạo lực trẻ em năm 2018, có 42 lượt thí sinh tham dự. Với mục đích nâng cao ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBND thị trấn Tri Tôn còn đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời chủ động lồng ghép đa dạng với các hình thức như thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn, qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên hệ thống thông  tin, mạng Internet…mỗi hình thức đều có những nét đặc trưng riêng và đều có mục đích là tuyên truyền và giới thiệu pháp luật đến với nhân dân. Ngoài ra, hình thức phổ biến  pháp luật qua hệ thống truyền thanh có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có ý nghĩa liên quan thiết thực với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Từ đó đã nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật và giúp vận dụng các quy định luật pháp vào thực tiễn cuộc sống như: an toàn giao thông, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS; an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; khiếu nại, tố cáo,đất đai, nhà ở, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng…
Anh Nguyễn Minh Tâm, công chức Tư pháp, hộ tịch tại UBND thị trấn Tri Tôn cho biết: 
“Tủ sách pháp luật được đặt tại trụ sở UBND thị trấn là nơi thuận tiện và đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân khi có nhu cầu tìm hiểu pháp luật. Tài liệu, sách, báo pháp luật theo danh mục hướng dẫn thống nhất của bộ tư pháp bao gồm: Công báo, sách pháp luật, sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, các tờ tuyên truyền và phổ biến pháp luật, sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở. Tại thị trấn Tri Tôn hiện có các đầu sách như:Những quyết định của Trung ương và UBND tỉnh An Giang quý I/1994, Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng An Giang năm 1994, Luật hôn nhân gia đình năm 2000, pháp lệnh dân số, một số văn bản có liên quan, Luật an toàn thông tin mạng năm 2016, Thư chúc tết mừng xuân của Bác Hồ và lời bình năm 2015…”
Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND thị trấn, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp. Trong 2 tháng đầu năm 2019, cán bộ làm công tác tư pháp, hộ tịch tại thị trấn Tri Tôn đã đăng ký khai sinh 47 trường hợp, đăng ký khai tử 27 trường, đăng ký kết hôn cho 21 đôi. Bên cạnh đó, là chứng thực, sao y bản chính cho hơn 1300 trường hợp, Chứng thực 367 hợp đồng dân sự. Thay đổi họ tên, chữ đệm cho công dân trên 14 tuổi là 7 trường hợp. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở của thị trấn Tri Tôn hoạt động ngày càng có hiệu quả. Cán bộ hòa giải ở cơ sở được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng. Mặc dù công tác hòa giải còn có những khó khăn, các mâu thuẫn phát sinh ngày càng có xu hướng phức tạp, nhưng với lòng nhiệt huyết yêu nghề, các hòa giải viên luôn hoàn thành tốt công tác của mình, góp phần giữ gìn trật tự an toàn của địa phương, giữ gìn tình đoàn kết, tình nghĩa xóm giềng, trong cộng đồng dân cư. Các tổ hòa giải, hòa giải viên được bầu cử theo đúng quy trình, các tài liệu phục vụ công tác hòa giải được cấp phát đầy đủ, bao gồm cả sổ ghi chép và quản lý hồ sơ hòa giải. Tổng số đơn tiếp nhận từ đầu năm đến nay là 9 đơn, đưa ra hòa giải 09 đơn, đạt tỉ lệ thành công 100%. Số tiền chi cho hoạt động hòa giải gần 2 triệu đồng. Chi hỗ trợ kinh phí cho 6 tổ hòa giải với tổng số tiền là 5.400.000 đồng. Hiện nay tổ hòa giải ở các khóm được cũng cố, có từ 5 thành viên trở lên. Toàn thị trấn Tri Tôn có 33 thành viên trong đó, nam 21 người, và nữ là 12 người, dân tộc kinh 28 người, dân tộc khác là 5 người, có 4 người có chuyên môn luật, và 8 người đã qua lớp tập huấn. Bên cạnh đó, UBND thị trấn Tri Tôn còn thành lập được 1 Câu lạc bộ “Hội luật gia”, bao gồm 9 thành viên, đồng chí PCT UBND thị trấn làm Trưởng ban, công chức Tư pháp - Hộ tịch làm phó ban. Các thành viên trong CLB Hội luật gia thị trấn là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, giỏi chuyên môn, qua đó, đã góp phần củng cố và phát triển CLB. 
Bà Phan Thị Vân - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn, phát biểu:
“Qua những mặt thuận lợi mà công tác Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Tri Tôn đã đạt được, đó là được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn, sự hướng dẫn của Phòng Tư pháp huyện, và sự nhiệt tình của cán bộ TPHT, đã chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những mặt thuận lợi,công tác tư pháp, hộ tịch tại thị trấn Tri Tôn vẫn còn một số khó khăn Công chức tư pháp, hộ tịch tại thị trấn phụ trách được phân công nhiều đầu công việc như: Công tác tiếp dân, Công tác hòa giải, Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Công tác quản lý tổ hòa giải, Công tác chứng thực và một số công việc khác do chủ tịch UBND phân công nên đôi khi còn chậm và thiếu báo cáo theo yêu cầu của Phòng Tư pháp. Thành viên tổ hòa giải khóm thường xuyên thay đổi nên gặp khó khăn trong công tác hòa giải. Trình độ cán bộ chưa đồng đều, chưa qua tập huấn, nên còn gặp nhiều khó khăn nhất định. Thị trấn Tri Tôn là trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện, và có số đồng bào dân tộc Khmer sinh sống là 2.887 nhân khẩu, chiếm 19,1% dân số trên địa bàn thị trấn, nên trong quá trình tiếp nhận hồ sơ tại một cửa thị trấn, mặc dù đã hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng người Khmer yêu cầu phải làm theo phong tục, tập quán của họ”.
Với những kết quả đạt được, thị trấn Tri Tôn đã khẳng định được vị trí và vai trò của công tác Tư pháp trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân nhân dân. Góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn phát hành :Minh Ngọc
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này