Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinh tế - Xã hội
Tri Tôn chăm lo tốt đời sống đồng bào dân tộc Khmer (04/12/2018)

Tri Tôn là một trong những huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, toàn huyện có 33.679 hộ, trong đó dân tộc Khmer chiếm 34.02%, và hộ nghèo là người dân tộc chiếm 57,50% so với hộ nghèo toàn huyện. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trị chiến lược quan trọng, đề ra các chủ trương, chính sách dân tộc với nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo trong tình hình mới. 

Những năm qua huyện Tri Tôn đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách dân tộc như Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ đất ở, vay vốn và giải quyết việc làm theo Quyết định 29 của thủ tướng chính phủ, Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ, Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  theo các Quyết định số 18/2011, Quyết định 56/2013, Quyết định 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 102/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn. Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ xây dựng lò hỏa táng của UBND tỉnh, chính sách hỗ trợ nhạc cụ dân tộc của UBND tỉnh; chính sách cấp sách, báo, tạo chí miễn phí cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn… Ngoài ra Tỉnh, huyện cũng đầu tư xây dựng trường trung cấp nghề DTNT, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tri Tôn, đầu tư các cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất. 
Bà Neáng Sâm Bô, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tri Tôn cho biết “với các chính sách của trung ương, tỉnh, giai đoạn 2015 – 2018 huyện đã hỗ trợ cho 125.857 lượt đồng bào dân tộc, với kinh phí  145 tỷ 886 triệu đồng. Tỉnh và huyện còn quan tâm đến thăm tặng quà, tổ chức họp mặt cán bộ lãnh đạo, các cơ sở tôn giáo, Ban đại diện phật giáo Nam Tông Khmer, các vị chức sắc, ta a cha, người có uy tín, gia đình chính sách tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp tết Nguyên Đán, tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen Đôlta của đồng bào Khmer; thăm hỏi, động viên gia đình gặp khó khăn do thiên tai, … Riêng con em người dân tộc Khmer còn được quan tâm, tạo điều kiện tốt trong học tập. Các em theo học tại các trường DTNT, ngoài việc được hỗ trợ quần áo, sách vở và dụng cụ học tập, mỗi tháng mỗi em được hỗ trợ học bổng 80% mức lương cơ sở. Đây là một chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực là người dân tộc Khmer, từng bước xóa mù chữ trong đồng bào dân tộc”.  
Huyện cũng giải quyết kịp thời cho 350 hộ dân tộc có đất ở, 199 hộ vay vốn phát triển sản xuất và chuyển đổi nghề, 496 nước sinh hoạt phân tán, 9.198 hộ được hỗ trợ trực tiếp, 89.394 lượt thẻ BHYT, 921 lượt các chùa Nam tông Khmer, gia đình chính sách dân tộc Khmer và người uy tín được đến thăm, tăng quà nhân dịp lễ, tết cổ truyền của đồng bào dân tộc, 118 lượt hộ được hỗ trợ bò chăn nuôi, được thăm hỏi tặng quà lúc khó khăn, thiên tai, 32 lượt chùa được hỗ trợ xây dựng lò hỏa táng và hỗ trợ nhạc cụ dân tộc. Việc thực hiện tốt các chương trình, chính sách nói trên  đã đem lại sự ổn định, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đồng bào dân tộc Khmer chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, ra sức thi đua lao động sản xuất đóng góp vào công tác XĐNG trên địa bàn huyện.
Việc quan tâm hỗ trợ nhạc cụ dân tộc đã góp phần trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer, phục hồi các thể loại văn hóa vật thể, phi vật thể trong cộng đồng và các chùa Khmer, điều này có ý nghĩa vô cùng  quan trọng trong việc giữ gìn và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tinh thần và là một trong những yếu tố góp phần định hướng và phát triển du lịch của huyện Tri Tôn. Bên cạnh đó các chùa được đầu tư xây dựng các lò hỏa táng vừa tạo điều kiện cho nhà chùa và phật tử toàn huyện có nơi an táng vừa đảm bảo việc giữ gìn môi trường đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới của huyện, tạo được niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc.    
 Có thể khẳng định từ sự quan tâm của Đảng, nhà nước, đồng bào dân tộc Khmer đã giảm nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều hộ thiếu đất ở, thiếu nước sinh hoạt, thiếu vốn làm ăn, …đã được đáp ứng, được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh thông qua BHYT. Cơ sở hạ tầng, giao thông, cơ sở vật chất trường học nông thôn và vùng khó khăn được quan tâm đầu tư , bộ mặt phum sóc được chỉnh trang. Qua đó đã đem lại một nguồn lực to lớn giúp Tri Tôn cơ bản  hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển vùng dân tộc khmer nói riêng. Nhờ đó an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc  được ổn định, kinh tế-xã hội được phát triển, khoảng cách giữa đồng bào dân tộc Khmer với dân tộc Kinh đã dần được thu hẹp, các dân tộc đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng và phát triển huyện Tri Tôn ngày càng giàu đẹp.
Bà Neáng Sâm Bô cho biết thêm: “Để công tác dân tộc được thực hiện tốt hơn, trong thời gian tới phòng sẽ tiếp tục tham mưu huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng về chính sách dân tộc gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc chấp hành tốt chủ trương, chính sách đảng, pháp luật của nhà nước.Giữ mối liên hệ tốt trong Tôn giáo, Ta a cha, người uy tín trên địa bàn tạo sự gần gũi và nắm bắt tình hình trong Tôn giáo, dân tộc, kịp thời xử lý những khó khăn, bức xúc trong đồng bào. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, vốn vay và các chính sách khác liên quan đến dân tộc”.
Phòng dân tộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 cho xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, gắn với việc thực hiện công tác xây dựng nông mới. Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc tại vùng khó khăn, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con ý thức tham gia BHYT tự nguyện, phòng tình trạng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện xuống thấp khi chính sách về mua BHYT không còn được thực hiện.

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này