Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khối Đảng - Khối Vận
Tri Tôn Tăng cường công tác tuyên giáo (02/01/2019)

Năm 2018 Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể ở từng đơn vị.

Năm 2018 hoạt động của Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn có sự chuyển biến tích cực, quan tâm nắm dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu xuyên tạc, kích động về dân tộc, tôn giáo, biên giới; triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước… nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị trong đảng viện và nhân dân.
Đồng chí Trần Văn Hợp, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn cho biết “Năm 2018, Ban Tuyên giáo huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng. Phối hợp tổ chức tập huấn trong lĩnh vực khoa giáo, tập huấn công tác tuyên giáo cho cán bộ cơ sở… Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực công tác tuyên giáo như: Kế hoạch kiểm tra học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, 7 Ban chấp hành trung ương khóa XII của Đảng. Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 03 của Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030”.
Ban Tuyên giáo huyện cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy củng cố hoạt động, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, đội ngũ tuyên truyền viên xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thực hiên tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở các xã, thị trấn và các ban ngành huyện gồm 20 thành viên. Lực lượng này đã tích cực thu thập, nắm bắt thông tin, kịp thời phản ánh những sự kiện, vụ việc được dư luận quan tâm xảy ra trên địa bàn huyện, tỉnh và trong cả nước.
Hàng tháng, bên cạnh duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên,  Ban Tuyên giáo đôn đốc, định hướng và cung cấp nội dung cho các ngành trong khối tuyên truyền, các đoàn thể và các chi đảng bộ cơ sở, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của địa phương, của đất nước; Tình hình biến đổi khí hậu thế giới, trong nước và tỉnh An Giang. Đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tức Dụp. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh có nhiều tiến bộ, duy trì hoạt động thông tin cổ động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ Nhân dân, nhân các ngày lễ kỷ niệm lịch sử với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Hội Văn học Nghệ thuật huyện tổ chức hội trại sáng tác về Tri Tôn. Đến nay, Hội đã in ấn 400 quyển tập san với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, gương người tốt việc tốt, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, về truyền thống cách mạng địa phương, các di tích lịch sử, bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trong huyện… làm tài liệu tuyên truyền, góp phần phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.
Công tác Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo huyện hỗ trợ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức sưu tầm, biên soạn, in ấn, xuất bản cuốn “70 năm truyền thống lực lượng vũ trang địa phương huyện Tri Tôn 1945-2015”. Hỗ trợ 3 xã Lê Trì, Lương An Trà, Vĩnh Gia  sưu tầm, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã” 
Ban Tuyên giáo huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng và các ngành có liên quan  mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin đến các chi, đảng bộ cơ sở. cụ thể mở 29 lớp học gồm: Bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng cấp ủy và bí thư chi bộ, công tác tuyên giáo ở cơ sở, sơ cấp lý luận chính trị, các lớp đoàn thể, kiến thức quốc phòng an ninh …có 2.680 học viên tham dự. 
Đồng chí Trần Văn Hơpcho biết thêm “Năm 2019 Ban Tuyên giáo huyện ủy tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng chủ động, thiết thực và hiệu quả. Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, của huyện về lĩnh vực Tuyên giáo để tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản cần thiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, cơ sở nắm rõ tầm quan trọng, yêu cầu và cách thức tổ chức thực hiện, đảm bảo chủ trương của Đảng được thể chế hoá, cụ thể hoá và gắn với đời sống xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên ở xã, thị trấn; đảm bảo thực hiện đúng quy chế hoạt động của báo cáo viên, quy chế cung cấp thông tin, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên và cộng tác viên nắm dư luận xã hội ở cơ sở”. 
Cải tiến việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhằm chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Đổi mới và nâng cao phương pháp tuyên truyền sinh động, thu hút người nghe. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Tuyên giáo các cấp. Kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 thường xuyên, hướng tới mỗi cán bộ đảng viên phải tự ý thức và phải rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ chủ chốt phải nêu gương đi đầu.

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này