Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khối Đảng - Khối Vận
Tri Tôn nỗ lực hoàn thành thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 (29/12/2018)

Trong nữa nhiệm kỳ qua, trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực của địa phương; cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của Tỉnh, Đảng bộ huyện Tri Tôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đưa kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển tích cực, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ và xây dựng. Triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã hội đã tạo chuyển biến rõ nét về sự phát triển ở đô thị, nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu.

Giai đoạn  2015 – 2018 Ban chấp hành đảng bộ huyện Tri Tôn đã xây dựng ban hành 03 nghị quyết, 06 chương trình, 02 hướng dẫn, 02 chỉ thị, 31 kế hoạch và bằng nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện. Kết quả thực hiện có 09/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Đó là thu nhập bình quân đầu người đạt 32,9 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên 1.848 tỷ, số học sinh tăng bình quân hàng năm 1,22%. Tỷ lệ học sinh đi học trong đột tuổi đạt trên 95%. Số bác sĩ /10.000 dân là 4 bác sĩ. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 12,8%. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 94,7%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 97,8%. Phát triển đảng viên 431 đồng chí. 
Trên lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục tổ chức lại sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, cơ giới hoá, xã hội hoá công tác giống vào sản xuất ngày càng tăng; tổ chức nhiều mô hình trình diễn. Hình thành các mô hình Lúa chất lượng cao, sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, cây dược liệu, cây ăn quả, hoa lan, cây cảnh và chăn nuôi bò, heo. Hình thành vùng chuyên canh trồng chuối cấy mô xuất khẩu và chăn nuôi bò, heo công nghệ cao liên kết với các doanh nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 121,9 triệu đồng/ha. 
 Đến nay đã có 16 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng vốn 1.974,7 tỷ đồng, từng bước gắn kết doanh nghiệp với nông dân. Huyện cụng thành lập 06 hợp tác xã kiểu mới với tổng vốn điều lệ 7,96 tỷ đồng, 33 tổ hợp tác với 452 thành viên, 210 trang trại trồng trọt, từng bước gắn kết với nông dân trong sản xuất.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả thiết thực, đến nay có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới Tà Đảnh, Vĩnh Gia, 02 xã đạt 14 tiêu chí. Tổng vốn đầu tư cho chương trình 588 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình giao thông, cầu nông thôn được 68,98 tỷ đồng
Các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Trong thời gian qua đã tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống các chợ, đến nay có 13 chợ. Từng bước khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống đường thốt nốt, bánh phồng mì, chế biến gỗ, đan lát, lục bình…, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Các loại hình dịch vụ tài chính tín dụng, điện, nước, y tế, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại dịch vụ thu hút 7.727 cơ sở kinh doanh, với 11.889 lao động tham gia.  
Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, phó bí thư huyện ủy cho biết: “đặc biệt trong nữa nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 03 về phát triển du lịch giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 với quan điểm cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, đồng lòng về nhận thức và hành động quyết tâm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện để đưa ngành kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030. Xây dựng Dự thảo Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Tri Tôn từ 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hoá, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh tín ngưỡng, xây dựng các điểm vui chơi và giải trí. Riêng khu Du lịch Soài So đã được tỉnh phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016 – 2020”. 
Về công tác xây dựng Đảng cuảng được các chi đảng bộ cơ sở chú trọng. nhất là đổi mới hình thức, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng  theo hướng sâu sát thực tiễn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. giai đoạn 2015 – 2018 toàn huyện phát triển mới 431 đảng viên, đạt 86,2% Nghị quyết, nâng tổng số lên 3.505 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,59% dân số; trao Huy hiệu đảng cho 195 đ/c.
Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai; chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh bình quân 49,6%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89,75%. Huyện cũng đã triển khai và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung  ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong toàn đảng bộ khá nghiêm túc,  từng đảng viên viết thu hoạch và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; xác định vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đảng bộ huyện Tri Tôn sẽ tập trung xây dựng các giải pháp mang tính bền vững khả thi để thực hiện hoàn thành 09/18 chỉ tiêu chưa đạt trong thời gian còn lại. Cụ thể giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 182 tr đồng/ha. Quy mô dân số 144.129 người. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 9.675 tỷ 830 triệu đồng. Tỷ lệ lao động có việc làm 90%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45 - 50%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân/năm 4%. Tỷ lệ tăng dân số 1,09%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 96,07%. Phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, đạt 41,66% tổng số xã toàn huyện.

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này