Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khối Đảng - Khối Vận
Tri Tôn mở lớp đảng viên mới khóa I năm 2019 (10/04/2019)

Ngày 09/4/2019 Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện, kết hợp cùng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ban Tổ chức huyện ủy Tri Tôn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2019. Gần 80 đảng viên dự bị của các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn dự học.

Trong 8 ngày, các đảng viên dự bị được nghiên cứu 11 chuyên đề bao gồm các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu hơn về  vai trò, sứ mệnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sức mạnh dân tộc. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần xã hội. củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc, trật tự an toàn xã hội. Hội nhập quốc tế. Kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng về đạo đức và chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. 
Qua khóa học giúp mỗi Đảng viên mới xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với tổ chức Đảng và đơn vị công tác; không ngừng phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước quan trọng trong nhận thức đối với trách nhiệm của người Đảng viên dự bị, từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức.

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này