Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khối Đảng - Khối Vận
Tổ chức công đoàn huyện Tri Tôn thi đua chào mừng 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam (22/05/2019)

Tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn đã  phát động phong trào thi đua đặt biệt trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các công đoàn cơ sở trong huyện với nhiều nội dung phong phú đa dạng.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng với chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, sản xuất, kinh doanh với tinh thần quyết tâm cao, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác; đảm bảo đúng tiến độ, an toàn. Đợt thi đua không những lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Công Đoàn Việt Năm và lập thành tích chung cùng chính quyền, cơ quan đơn vị chào mừng kỷ niệm 180 năm hình thành vùng đất Tri Tôn, 40 năm tái lập huyện,  phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị và tổ chức Công đoàn đề ra năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Theo ông Nguyễn Lê Bảo Trúc, phó chủ tịch LĐLĐ huyện, “Các phong trào, các hoạt động đều hướng về cơ sở, bám cơ sở, vì nhu cầu, quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách, vấn đề mới, khó khăn.  Đẩy mạnh chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh và nhân điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng cấp, từng ngành, từng doanh nghiệp. 
Có 8 nội dung thi đua. Một là tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 9 nhóm chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ tổng quát mà Đại hội XII đã xác định và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn An Giang. 
Hai Là tổ chức các hoạt động thiết thực như: hội nghị biểu dương đoàn viên, CNLĐ xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác; các hoạt động cao điểm về chăm lo lợi ích về vật chất, lợi ích tinh thần cho đoàn viên, người lao động, phấn đấu “Mỗi CĐCS có ít nhất một lợi ích đoàn viên”; tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn”. 
Ba là Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 
Bốn là đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả các phong trào: “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Năm là đẩy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Văn hóa, thể thao”  
Sáu là Các công đoàn cơ sở phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên, NLĐ. 
Bảy là Thực hiện tốt phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “An Giang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo… nhất là ở các địa bàn vùng khó khăn, miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc. 
Tám là triển khai sâu rộng trong đoàn viên công đoàn về các chương trình phúc lợi ưu đãi do Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2019. tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 “Đặc biệt Thực hiện có hiệu quả phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị năm 2019”, ông Nguyễn Lê Bảo Trúc chia sẻ thêm:   
LĐLĐ huyện thực hiện 01 công trình thi đua góp phần chăm lo đời sống tinh thần và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế xã hội ở địa phương.  Công trình nâng cấp cải tạo khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc xã Lương Phi. Ngoài ra phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn. 100% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước xếp loại vững mạnh; 70% công đoàn cở sở khu vực ngoài nhà nước xếp loại vững mạnh. Hướng dẫn các CĐCS nơi có điều kiện bình quân phấn đấu giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Theo đó LĐLĐ huyện yêu cầu các đơn vị, công đoàn cơ sở phải tổ chức thi đua chặt chẽ, thiết thực với nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong mọi hoạt động; khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Gắn phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức và hoạt động công đoàn; kết quả các đợt thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực đối với các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này